2/2023

Inovativní řešení přinese úsporu paliva a tím i nižší zátěž pro životní prostředí

| zdroj: ČEZ0

foto-1.jpg
zdroj: cez.cz

Zefektivnění dodávky a bezpečná distribuce teplé vody do všech domácností v ulici J. A. Gagarina; to je výsledek rozsáhlé obnovy rozvodů tohoto média v Nejdku. Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ přitom použila novou technologii. Západočeské krušnohorské město se tak stalo prubířským kamenem pro možné rekonstrukce teplovodních rozvodů všude tam, kde ČEZ Teplárenská působí.

„Chceme být kvalitním dodavatelem tepelné energie a k tomu je nezbytné i využití nových inovativních a spolehlivých technologií, které vedou právě ke zkvalitnění našich služeb. Po zhodnocení technického stavu rozvodů teplé vody v Nejdku, respektive v ulici J. A. Gagarina jsme se proto s vedením města dohodli, že v této lokalitě zrealizujeme pilotní projekt s využitím flexibilního plastového předizolovaného potrubí,“ říká Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.

„Dalším přínosem této investiční akce je také snížení ztrát, což v praxi znamená úsporu emisí CO2 při výrobě tepla a teplé vody a tím pozitivní vliv na životní prostředí.“

Investiční akce ve výši zhruba 3,2 milionů korun byla rozdělena do dvou etap. První proběhla již v roce 2019 a obnášela výměnu 119 metrů potrubí. Vloni pak bylo vyměněno dalších 212 metrů, takže nyní jsou na nový rozvod teplé vody v ulici J. A. Gagarina napojeny všechny bytové domy. ČEZ Teplárenská plánuje v nejbližších letech využít tuto inovativní technologii také v dalších částech Nejdku.

ČEZ Teplárenská se vždy snaží být dobrým sousedem všude tam, kde působí. „Proto chceme, aby naši odběratelé měli teplo opravdu bez starostí. V případě města Nejdku jsme proto využili flexibilitu potrubního sytému umožňující reagovat na nepředvídatelné překážky v trase vedení, mezi něž například patří vzrostlá zeleň.

Rychlá a bezpečná montáž pak umožnila zkrácení lhůt realizace a tím i minimalizaci omezení užívání veřejného prostoru,“ uzavírá Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské s tím, že v loňském roce společnost v Nejdku rovněž zmodernizovala řídící a monitorovací systém čtyř výměníkových stanic. Což byla další investice ve výši téměř 2,8 milionů korun do zkvalitnění služeb v tomto bývalém hornickém městě v lůně Krušných hor.

ČEZ Teplárenská se v krušnohorském Nejdku stala nájemcem rozvodného zařízení centrálního zásobování teplem 1. července 2018 coby nový stoprocentní vlastník společnosti AYIN, s. r. o., která měla do té doby ve městě v dlouhodobém nájmu tyty rozvodné sítě a výměníkové stanice.

O další rok později pak došlo k fúzi společnosti AYIN s ČEZ Teplárenskou, do níž přešli i stávající zaměstnanci. Současná roční dodávka tepelné energie v Nejdku činí 145 000 GJ. Kromě některých místních podniků a organizací je na centrální zásobování teplem napojeno přibližně 2 000 tamních domácností. Celkem se jedná o 143 odběrná místa.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP