1/2024

„Generační“ revize směrnice městských odpadních vod ovlivní vodárenský obor na další desetiletí I. díl

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: Komunální ekologie0

52988990991_6238696e2a_c
zdroj: flickr.com

Revize směrnice městských odpadních vod je bez přehánění velké téma. Ovlivní totiž vodárenství na další desetiletí a tomu samozřejmě odpovídá pozornost všech vodohospodářů.

Této směrnici se také říká „generační“, protože ovlivní generace vodohospodářů a celý obor na několik dalších desetiletí, a to z mnoha důvodů. Jednak zpřísňuje limity u čistíren odpadních vod na odtoku v základních parametrech, jako je fosfor a dusík, zároveň přináší celou řadu dalších zpřísnění a v neposlední řadě přináší i úplně nové povinnosti, které obor ještě nikdy neřešil.

Revidovaná směrnice obor významně ovlivní a nepůjde o levnou záležitost. „Máme zatím jen velmi hrubý odhad a v nadcházejícím období nás čeká mimo jiné i práce na tom, abychom náklady vyčíslili co možná nejpřesněji,“ říká ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK ČR Vilém Žák a pokračuje: „Musíme si také říct, jakým způsobem se na implementaci směrnice bude muset připravit stát, kde najdeme prostředky, zda zdrojem bude v uvozovkách ‚jen‘ stočné, nebo jestli bude nějakým způsobem participovat stát a v neposlední řadě, zda na implementaci dostaneme nějaké peníze z Bruselu. Je třeba připravit jasný harmonogram implementace a způsob plnění.“

Směrnice v tuto chvíli ještě není formálně schválena, takže legislativní proces není u konce. Vzhledem k tomu, že v rámci trialogu došlo k dohodě a pokud parlament schválí návrh textu v prvním čtení, Rada EU, jako poslední článek trialogu, nebude text revidované směrnice rozporovat. „K tomu došlo, takže očekáváme, že dohoda bude naplněna a Směrnice bude schválena na podzim tohoto roku. Hned poté vyjde ve sbírce EU právních předpisů a od toho okamžiku začne běžet třicetiměsíční implementační lhůta, v rámci, které se Směrnice bude muset implementovat do českého právního řádu,“ upozorňuje Vilém Žák.

Při překlápění směrnic do naší národní legislativy jsme v minulosti nejednou dokumenty „obohatili“ o ještě pro obor náročnější, tvrdší a ambicióznější body, což by v tomto případě představovalo další obrovské náklady navíc. Proto je velmi důležitý Implementační plán. „Ministerstvo zemědělství to vidí velmi podobně, jako SOVAK ČR a obě instituce jsou si vědomy, že přípravy Implementačního plánu musí probíhat velmi intenzivně a důsledně. V celkovém součtu se s největší pravděpodobností bude jednat o stovky miliard korun,“ říká ředitel Žák.

Směrnice bude muset být plněna od roku 2027. Lhůtou, kdy by mělo být vše dle směrnice uvedeno do provozu podle jejích pravidel, je rok 2045. To znamená, že do roku 2045 musí být realizovány všechny nezbytné investice do technologií tak, aby mohla být tato revidovaná směrnice plněna. „Nebude to znamenat skokové zdražení stočného, ale v každém případě to bude znamenat veliký zásah do už tak široké regulace, která náš obor limituje,“ upozorňuje Vilém Žák.

Vodárenství je plně regulovaný obor. Cena vody je věcně usměrňovaná, což znamená, že revize směrnice zásadním způsobem zasáhne i cenovou regulaci. Je totiž nutné, aby vodárenské společnosti, kterých se nová legislativa dotkne, byly schopné generovat prostředky v čase plnění nových povinností. „Za současného stavu vygenerované prostředky nejsou na tak obrovské investice nastavené. Generované prostředky ze stočného pokryjí obnovu, nikoli rozvoj nové infrastruktury. To se musí zásadně změnit, protože jinak to nebudeme schopni zvládnout a splnit,“ varuje Žák.

Pro představu je nutné si shrnout alespoň v obecné rovině, co vlastně revize představuje a jaké změny budou muset vlastníci a provozovatelé udělat.

Jde o zpřísnění limitů na odtoku pro parametry dusík a fosfor, tedy nutrienty. Zásadnější a samozřejmě i investičně daleko náročnější je ale požadavek takzvaného kvarterního čištění. V tom SOVAK spatřuje asi největší problém. Kvarterní čištění bude mít na obor z finančního, ale i technologického a jiných hledisek největší dopad. Směrnice vyžaduje odstraňovat z odpadních vod mikropolutanty, což jsou látky, které se do dnešních dnů cíleně neodstraňovaly. Bude to vyžadovat doplnění stávající mechanicko – biologické čistírny o další vysoce sofistikovanou technologií, která bude umět odstranit metabolické zbytky léčiv, zbytky z používání osobních hygienických prostředků, kosmetiky, mycích prostředků, atd. Dále produkty agrochemie, které se dostávají do odpadních vod, ale také stále častěji zmiňované mikroplasty.

Další ambicí nové legislativy je odstraňovat z odpadních vod látky na bázi per a polyfluorovaných alkylových látek, známých pod zkratkou PFAS, které jsou dnes obsaženy téměř ve všech výrobcích a předmětech denní potřeby, které nás obklopují. „Pakliže se nám podaří odstraňovat z odpadní vody vše, co revidovaná směrnice žádá, budeme zpět do prostředí vypouštět de-facto pitnou vodu,“ uzavírá Vilém Žák.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA