1/2024

Experti z Evropy řešili v Praze efektivní způsoby financování energetických úspor ve střední Evropě

| autor: MPO0

Experti z Evropy řešili v Praze efektivní způsoby financování energetických úspor ve střední Evrop

Akce se zúčastnilo 53 odborníků z České republiky i ze zahraničí, kteří se zabývají financováním energetické účinnosti v sektoru národních vlád, ve finančním sektoru, developerů projektů, dodavatelského řetězce renovací a místních a regionálních partnerů. 

„Je nesmírně důležité nalézt a včas zavést do praxe efektivní a inovativní způsoby financování opatření do zvyšování energetické účinnosti. Ambice v oblasti energetických úspor, které máme nejen v Státní energetické koncepci, ale které budou na nás postoupeny i z nové evropské legislativy do roku 2020, bude potřeba naplnit.

Přitom řada opatření, které využíváme nyní - strukturální fondy, produktové standardy – již vyčerpají svůj potenciál, nebo možnosti jejich využití budou výrazně menší.“ uvedla na konferenci náměstkyně Kovačovská.

Cílem Národní kulatého stolu byl detailní dialog o financování energetické účinnosti s klíčovými zainteresovanými stranami v České republice, aby bylo možné identifikovat společné cíle a možné zlepšení v politickém rámci naší země. V průběhu Národního kulatého stolu bylo předneseno několik prezentací a hlavní pozornost byla věnována diskusím během jednotlivých diskusních bloků a interakci mezi účastníky.

Tento interaktivní dialog napříč státní správou, s cílem propojit a vzájemně provázat, respektive možná do budoucna do určité míry i centralizovat aktivity zaměřené na financování energetických úspor, je klíčový pro jakýkoliv úspěch ČR v naplňování svých závazků.

Jako další důležitá oblast, která byla na kulatém stolu identifikována, byla jednoznačně otázka účinnější a zacílenější komunikace státní správy s odbornou veřejností a jednotlivými profesními svazy o všech aktivitách a nástrojích, které již nyní mohou využívat ve svých projektech a podnikatelských záměrech přispívajících k zvyšování energetické účinnosti.

Konkrétní výstupy kulatého stolu pro další aktivity MPO i Koordinačního výboru pro energetickou účinnost shrnula náměstkyně Kovačovská následovně: „Jsem ráda, že v rámci diskusí panovala shoda na tom, že do budoucna je pro oblast financování úspor nutno zaměřit se na pobídky pro privátní financování energetických úspor, koncentraci aktivit státní správy a také na snižování administrativní zátěže.

A velmi mě potěšilo, že jsem poprvé slyšela pozitivní zpětnou vazbu na možnost uzavírání dobrovolných dohod zaměřených na dosahování energetických úspor. Intenzivní diskusi se Svazem průmyslu a dopravy a všemi, kteří o to budou mít zájem, musíme neprodleně zahájit, abychom byli schopni nalézt vhodnou kombinaci pobídek a plnění ze strany privátních společností, směřujících kj naplňování českých závazků v energetické účinnosti.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP