1/2024

Experiment ministerstva podle odpadářů ohrozil zpracovatelské technologie

| autor: Martina Jandusova0

Kontejner_na_plast,_Topolová
zdroj: wikimedia.org

Ministerstvo životního prostředí pomocí sledovací zařízení monitorovalo pohyb PET lahví ze žlutých popelnic. Zástupci profesních organizací ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů se vůči experimentu ohradili s tím, že akce byla porušením zákona a ohrozila zpracovatelské technologie.

Lahve sledovali tři měsíce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s datovou společností Adastra Lab před třemi měsíci vložilo do 100 prázdných PET lahví GPS čipy. PET lahve byly následně umístěny do žlutých kontejnerů po celé České republice. „Chtěli jsme zjistit, co se stane s PET lahvemi poté, co je vyhodíme do žluté popelnice a kam doputují,“ vysvětluje v tiskové zprávě ministr životního prostředí Petr Hladík.

Analytici poté sledovali po tři měsíce pohyb PET lahví, přičemž po celou dobu, kdy projekt probíhal, 70 z lahví vysílalo data. „Použili jsme naše IoT čipy, navržené s ohledem na životní prostředí i nízké náklady, a zároveň tak, aby nijak neomezily celý proces nakládání s odpady. Propojili jsme je s IoT platformou, která poskytovala vizuální přehled o pohybu lahví v reálném čase,“ uvádí Petr Blabla, CEO Adastra Lab.

Profesní organizace sdružující společnosti, zabývající se mobilním lisováním, svozem komunálních odpadů z obcí a měst a provozováním třídících i zpracovatelských linek vyjádřilo nad projektem „zásadní znepokojení a nesouhlas s jednáním, které označily za nebezpečné. „Bylo pro nás velmi znepokojující, když jsme se dozvěděli, že v současné době nám v různých lokacích v celé ČR leží stále cca 60 kusů takovýchto nebezpečných zařízení z hlediska provozu našich technologií a bezpečnosti našich pracovníků. Zařízení, kde nebezpečná součást, tedy baterie, je navíc záměrně a cíleně ukryta,“uvádí profesní svazy.

Linkám hrozí požáry

Organizace upozorňují na to, že pokud se ve zpracovatelských technologiích vyskytnou odpady s obsahem baterií a akumulátorů, mohou zahořet. Z tohoto hlediska jsou nejrizikovější právě plastové odpady. „Zdůrazňuji, že v nedávné době jsme na několika linkách museli řešit právě již proběhlé případy zahoření zejména tříděného plastového odpadu z důvodů nečekaného obsahu baterií a akumulátorů,“ říká Petr Havelka, ředitel Česká asociace odpadového hospodářství a dodává: „Z hlediska platného práva je vkládání předmětů obsahujících baterie do nádob tříděného sběru zakázáno.“

Profesní organizace písemně vyzvaly ministerstvo ke sdělení lokací rizikových soustav, aby „se dalo předejít škodám na technologiích a zdraví pracovníků třídících a zpracovatelských linek.“

Z odborného hlediska zcela postrádáme smysl této podivné aktivistické akce, která je navíc v rozporu s platný právem. K mediálně sděleným číslům a výstupům podtrhujeme, že obaly, PET lahve, ale i další, s obsahem cizorodých látek, ať už v kapalném, či pevném skupenství, včetně předmětů, které v obalech nemají být, třídící systém standardně vyřazuje. Tyto obaly nemají systémově směřovat k dalšímu materiálovému využití s ohledem na neznámý obsah, ale jsou tříděním vyřazeny,“ dodávají profesní svazy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag