Reklama

ENERGIE

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí s příspěvkem 50 mil. Kč v roce 2021 rozvojovým zemím na boj se změnami klimatu. 


Ceny emisních povolenek, které se obchodují v rámci evropského systému EU ETS, v posledních dnech prudce padají, a klesly tak na nejnižší hodnoty od loňského února. Kromě očekávaného poklesu ekonomické aktivity a spotřeby elektrické energie povolenky táhnou dolů i finanční trhy pod tíhou současné pandemie koronaviru.


Služba pro předplatitele.


ČEZ, který je největším dodavatelem energií v zemi, se rozhodl ulevit zákazníkům zasaženým současnou epidemií COVID-19. Společnost ČEZ Prodej umožní domácnostem v odůvodněných případech odklad plateb až o tři měsíce.


Energetici v Jaderné elektrárně Dukovanech dokončili zavážení paliva do reaktoru třetího výrobního bloku. Z původních 349 palivových kazet je 84 vyměněno za čerstvé. Tato výměna umožní provozovat blok na plném výkonu následujících 13 měsíců.


Energetický regulační úřad zveřejnil výzvu, kterou žádá všechny účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií COVID-19.


Komora obnovitelných zdrojů energie vítá udělení výjimky pro přeshraniční pohyb osob pro zabezpečení chodu energetické infrastruktury. Zároveň oceňuje rychlou reakci ministra Havlíčka a Vlády. Až odezní současná krize, dovolujeme si upozornit na ekonomickou příležitost s vysokou přidanou hodnotou, o kterou Česko dosud přichází kvůli nízkému zájmu vlád o obnovitelné zdroje.


Vláda schválila novelu energetického zákona, která mimo jiné reaguje na nekalé praktiky některých nepoctivých prodejců energií. Materiál počítá i s dalšími opatřeními, která by měla pročistit energetický trh.


Evropská komise schválila investiční balíček v hodnotě 1,4 mld. euro, z něhož se zafinancuje 14 velkých infrastrukturních projektů v EU v oblastech jako ochrana životního prostředí, zdravotnictví, doprava nebo energetika.


Největší položkou výdajů za energie bývá částka za teplo. V průměru tvoří okolo 50 - 70 %. K tomu, abychom dosáhli snížení těchto nákladů, stačí přistoupit k několika jednoduchým opatřením.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372