Reklama
V získávání dotací na úsporu energií je Pardubický kraj velmi úspěšný. Důkazem jsou projekty na gymnáziu v Litomyšli a na průmyslové škole v Pardubicích.
Rozeběhnou se práce na celkem 370 projektech, kterým Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci v celkové výši 1,25 miliardy korun.
Pozůstatkem po úpadku textilního průmyslu v České republice je celá řada opuštěných a chátrajících areálů. Jeden takový se nachází téměř v centru města Chrast u Chrudimi.
V pondělí 20. 5. 2019 proběhla ve Středočeské centrále cestovního ruchu konference Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn.
Řešitelé výzkumných projektů v oblasti životního prostředí se mohou od dnešního dne ucházet o více než 429 mil. Kč. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádá dne 25. 6. 2019 seminář nazvaný „Problematika vodovodů a kanalizací“.
Dotační program Dešťovka přispívá až 105 000 korun na efektivnější využívání dešťové a odpadní vody na zahradě i v domácnosti. Podívejte se, jaké tři základní varianty program nabízí.
Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu běžných dobíjecích stanic pro elektromobily.
Radní kraje schválili poskytnutí finančních prostředků třiceti obcím na rozvoj v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
Další dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových varovných systémů.

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372