Reklama

Po kontrole podávání žádostí v Jihočeském kraji neshledal Státní fond životního prostředí ČR důvody ke zrušení III. výzvy kotlíkových dotací.


Přestože již několikátý rok sužují Česko velká sucha, obce nejsou na následky připraveny a koncepčnímu hospodaření s vodou nevěnují patřičnou pozornost. Vyplynulo to z unikátního šetření, které mapovalo zájem obcí řešit problémy způsobené dlouhotrvajícím suchem a na dílčí opatření čerpat dostupné dotace.


Ministerstvo pro místní rozvoj proto systematicky podporuje investice do odpovídající dopravní infrastruktury prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zejména pak jeho specifického cíle Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. IROP na něj poskytl dotace ve výši 11 miliard korun.


Popáté budou moci obyvatelé Pardubického kraje využít možnost získat finanční prostředky na výměnu topných zařízení. V rámci tzv. Kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí je připraveno 176 miliónů korun. 


Celkem 1 980 žádostí přišlo do třetí vlny kotlíkových dotací v Plzeňském kraji. Alokace ve výši 230 milionů korun byla vyčerpána po zhruba čtyřech hodinách od spuštění, ostatní žádosti pak putovaly do tzv. zásobníku.


Krajští radní odsouhlasili poskytnutí dotací z programu na podporu retence vody v krajině. Celkem 6 milionů korun si rozdělí 11 žadatelů. 


Brněnští zastupitelé prodebatovali plán na snížení CO2 v ovzduší. Pro Akční plán udržitelné energetiky a klimatu nakonec hlasovalo 30 zastupitelů.


V Nemocnici Nové Město na Moravě byly zahájeny stavební úpravy, které povedou ke snížení energetické náročnosti dalších tří budov v majetku kraje.


Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích.


Na základě častých dotazů ze strany budoucích žadatelů upřesňuje SFŽP ČR některé náležitosti k podání žádosti o podporu do výzvy číslo 4/2019 z Národního programu Životní prostředí.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372