1/2024

Další krok k ekologizaci Teplárny Přerov. Byla instalována nová kogenerační jednotka

| zdroj: Veolia0

Nová KJ Přerov 1.jpg
zdroj: veolia.cz

Společnost Veolia Energie ČR dokončila ve své Teplárně Přerov montáž nové kogenerační jednotky, která bude vyrábět elektřinu pro teplárnu a teplo pro město. Je to efektivní a ekologicky šetrný způsob výroby energie, kterým teplárna udělala další krok v procesu modernizace a nahrazení uhlí čistšími palivy.

"Ekologizace Teplárny Přerov úspěšně pokračuje. Součástí první etapy je kromě instalace kogenerační jednotky také výstavba nového parního kotle a horkovodního kotle na zemní plyn, na kterých intenzivně pracujeme," uvedl Kamil Vrbka, ředitel regionu Střední Morava společnosti VEOLIA ENERGIE ČR. Přestavba teplárny probíhá postupně za provozu a bez omezení dodávek tepla obyvatelům.

Kombinovaný způsob výroby elektřiny a tepla patří mezi nejšetrnější způsoby výroby energie. Kogenerační jednotka s vysokou účinností (přes 90 %) přemění energii obsaženou v zemním plynu na elektrickou a tepelnou energii. Jednotku tvoří pístový motor, podobný těm, které známe z automobilů, a generátor. Zařízení bude sloužit k výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu a přebytky budou dodávány do elektrické sítě.

Teplo, které při kogeneraci vzniká jako vedlejší produkt, se využije pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody města Přerov. Kogenerační jednotku o výkonu 999 kW vyrobila firma TEDOM, kompletní výstavbu zajistila společnost Veolia Průmyslové služby ČR, ve velmi krátkém termínu včetně zajištění všech legislativních povolení.

Kogenerační jednotka je součástí rozsáhlé ekologizace Teplárny Přerov, v rámci které dva nové plynové kotle a dva dříve postavené kotle nahradí původní čtyři uhelné kotle s nízkou účinností. Teplárna Přerov se tak v průběhu příštího roku stane jedním ze zdrojů centrálního zásobování teplem skupiny Veolia Energie, u kterého dojde k nahrazení uhlí zemním plynem.

Paralelně se připravuje stavba nové turbíny a výstavba multipalivového kotle, který bude umět spalovat tuhá alternativní paliva a biomasu. Modernizace Teplárny Přerov přispěje ke zlepšení ovzduší v regionu, významně klesnou celkové emise, zejména u oxidů dusíku a oxidu siřičitého.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA