Reklama

CHEMIE

Česká republika, konkrétně zástupci Ministerstva životního prostředí, odmítli další návrh Evropské komise na regulaci použití olověného střeliva na území členských států EU.


Ústecký kraj společně s dalšími 17 významnými subjekty z řad institucí, firem a výzkumných organizací podepsal v úterý 19. listopadu Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.


Data o pryžových výrobcích, které jsou specifickými aplikacemi elastomerů, nefigurují v žádných evropských statistikách o plastových odpadech. Přitom jde o nezanedbatelná množství. 


Nedostatek pracovníků v chemickém průmyslu je známý fakt, který trápí mnoho firem.


Fórum o prosazování rozhodlo o hlavním projektu zaměřeném na autorizaci podle REACH. Byl také iniciován pilotní projekt týkající se znovuzískaných látek a projekt ke klasifikaci směsí se zaměří na detergenty a čisticí prostředky (zveřejněno 12. 11. 2019).


Cefic vítá novou zprávu zveřejněnou Evropskou komisí "Posílení strategických hodnotových řetězců pro průmysl EU připravený na budoucnost", který uznává důležitou úlohu chemického průmyslu při vytváření společné vize efektivně koordinovaného úsilí a investic v Evropě.

 


Na K 2019 mělo vlastní stánky 77 výrobců syntetických kaučuků a pomocných surovin pro jejich zpracování.


Zemědělci tímto způsobem testují přísné podmínky budoucího ochranného pásma kolem vodní nádrže.


Přistání Apolla 11 na měsíci před padesáti lety znamenalo završení úsilí vědců a inženýrů při řešení až 10 tisíc nových výzev v letech 1961-1969.


Jak již bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, dominovali na K 2019 vystavovatelé strojů a zařízení pro zpracování plastů a kaučuků. Zatímco hlavní zaměření předchozího veletrhu K 2013 bylo na Průmysl 4.0, letošní zaměření se týkalo digitalizace a oběhové ekonomiky.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372