Reklama

CHEMIE

Jsem si jist, že kdybych se zeptal jakéhokoliv evropského poslance, tak se bude bít pěstí hrdě v prsa a sveřepě vykřikovat nutnost přechodu na oběhové hospodářství, i kdyby ho to mělo stát život.


Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH) hostila ve čtvrtek 20. února 2020 soutěž projektů. Dvanáct týmů základních škol se pokusilo nápaditým způsobem ukázat, jaké využití má chemie v kriminalistice.


Společnosti mohou nyní otestovat databázi SCIP týkající se výrobků obsahujících látky SVHC z Kandidátského seznamu. Konečná databáze bude spuštěna koncem roku 2020 a společnosti budou muset předkládat informace od ledna 2021 (zveřejněno ECHA 17. 2. 2020).


Klasifikace TiO2 je „podezřelý karcinogen (kategorie 2) inhalačně“ ve smyslu nařízení CLP a bude platit od ode dne 1. října 2021. 


Služba pro předplatitele.


Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (aktualizováno 13.2.2020).


Na letošní berlínské konferenci o nakládání s odpady se vyjádřil Alexandr Janz ze Spolkového ministerstva životního prostředí k problematice chemických recyklací odpadních plastů. Potvrdil již dříve publikované skutečnosti, že v současné době neexistuje žádná legislativní definice chemické recyklace odpadních plastů.


Koncem února 2020 vstoupí v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 11 látek podléhajících povolení pro určitá použití.


Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 13.2.2020).


ECHA brzy ověří velikost podniků MSP, které registrovaly látky podle nařízení REACH a využívaly snížené poplatky. Zkontrolujte, zda jste správně uvedli velikost svého podniku a nahráli dokumenty do systému REACH-IT.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372