Reklama

CHEMIE

Konference Průmyslová ekologie 22.10.2019 v Kralupech nad Vltavou představí nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.


ECHA zveřejnila informační požadavky pro připravovanou databázi předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (SVHC). Společnosti budou muset do databáze požadované informace předkládat od ledna 2021 (zveřejněno 9. 9. 2019).


Společnost Noroo Bee Chemical Czech s.r.o. se sídlem ve Frenštátu pod Radhoštěm dostala od inspektorů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ostravy pokutu 500 tisíc korun za porušení chemického zákona a za neplnění povinností týkajících se označování nebezpečných chemických směsí.


Inspektoři z oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun společnosti Penny Market s.r.o. za porušení chemického zákona a za neplnění povinností týkajících se označování nebezpečných chemických směsí.


Jestliže jsme dne 19.8.2019 psali na webu Průmyslové ekologie o přísných legislativních podmínkách pro recyklované plasty v aplikacích pro styk s potravinami, které omezují část mechanických recyklací, pak k napsání tohoto článku byl inspirací Pavel Mohrmann svým příspěvkem v tištěné Průmyslové ekologii č.2/2019, s. 38 s názvem „O tom, zda mají Evropané ještě zbytky rozumu, rozhodne pravděpodobně soud“.


Svaz chemického průmyslu ČR informoval v aktuálním čísle svého bulletinu o návrhu harmonizované klasifikace oxidu titaničitého, neboli titanové běloby. Změny příloh nařízení CLP budou na základě nového nařízení Komise (Omnibus Act) probíhat formou delegovaných aktů, což je krizové řízení s charakterem velmi připomínajícím výjimečný stav a Benešovy dekrety.


Ústecký kraj jako tradičně uhelný region a dlouhodobý tahoun české energetiky hledá nové směry svého rozvoje. Na 30 partnerů dané oblasti diskutovalo v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje o další spolupráci při využití vodíku jako zdroje čisté energie.


Plastový odpad je problémem, který může chemický průmysl pomoci vyřešit.


Upozorňujeme, že probíhá veřejná konzultace k návrhům na identifikaci 4 dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy (zveřejněno ECHA 4. 9. 2019).


Američtí čtenáři zpochybnili přínos štěrku z použitých plastových odpadů, o němž jsme v našem deníku před nedávnem informovali. Vyhlašovatelé soutěže i vynálezce argumentují výhodami štěrku.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372