Reklama

CHEMIE

Nedostatek pracovníků v chemickém průmyslu je známý fakt, který trápí mnoho firem.


Fórum o prosazování rozhodlo o hlavním projektu zaměřeném na autorizaci podle REACH. Byl také iniciován pilotní projekt týkající se znovuzískaných látek a projekt ke klasifikaci směsí se zaměří na detergenty a čisticí prostředky (zveřejněno 12. 11. 2019).


Na K 2019 mělo vlastní stánky 77 výrobců syntetických kaučuků a pomocných surovin pro jejich zpracování.


Zemědělci tímto způsobem testují přísné podmínky budoucího ochranného pásma kolem vodní nádrže.


Přistání Apolla 11 na měsíci před padesáti lety znamenalo završení úsilí vědců a inženýrů při řešení až 10 tisíc nových výzev v letech 1961-1969.


Jak již bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, dominovali na K 2019 vystavovatelé strojů a zařízení pro zpracování plastů a kaučuků. Zatímco hlavní zaměření předchozího veletrhu K 2013 bylo na Průmysl 4.0, letošní zaměření se týkalo digitalizace a oběhové ekonomiky.


ECHA zveřejnila dokument Q&A, obsahující dotazy a odpovědi pro účel podpory předkládání důkazů a informací ohledně použití olova ve střelivu v jakémkoliv terénu i mimo mokřady a v rybářském olůvku (zveřejněno ECHA 6. 11. 2019).


ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům, která zavádí vylepšení podporující aktualizace oznámení a službu system-to-system (S2S) – zveřejněno 6. 11. 2019.


Informační den věnovaný směrnici 2011/65/ES (RoHS II) a označování elektrických a elektronických zařízení pomocí tzv. CE symbolů, a nařízení (EU) č. 821/2017 o tzv. konfliktních minerálech (cín, tantal, wolfram, zlato a jejich rudy).


Dne 1. října 2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konalo pravidelné jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372