1/2021

Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní

| zdroj: TZ Teplárenské sdružení0

radiator-2845464_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ceny dálkového tepla vyrobeného ze zemního plynu se v příštím roce nebudou zvyšovat. V některých lokalitách dojde i ke snížení předběžné kalkulované ceny tepla pro rok 2021. U tepláren, které využívají více paliv, většinou zůstanou ceny tepla stejné. V případě tepláren, které používají hlavně uhlí, se očekává zachování letošní ceny tepla nebo jen mírný meziroční růst nepřesahující míru inflace, která se pohybuje nad 3 %.

Na celkové náklady za teplo bude mít letos u domácností vliv nejen venkovní teplota, ale i omezení vyvolaná vládními nařízeními, respektive náš delší pobyt doma. Topná sezóna zatím klimaticky odpovídá dlouhodobému průměru.

Ani v příštím roce se nemusí domácnosti výrazného zdražení ceny tepla obávat, v některých případech teplo dokonce zlevní. Ceny tepla se daří držet na přijatelné úrovni, přestože teplárny masivně investují do modernizace svých provozů a snižování emisí znečišťujících látek,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela

V případě tepla vyrobeného ze zemního plynu lze očekávat stagnaci, v řadě měst a obcí se však pro příští rok podaří cenu tepla dokonce snížit. V případě výroby tepla z uhlí budou jeho ceny zachovány nebo dojde většinou jen k mírnému meziročnímu nárůstu do úrovně inflace, která je podle aktuálních dat Českého statistického úřadu za posledních 12 měsíců na úrovni 3,3 %. Pokud došlo vlivem probíhající pandemie k výraznému snížení odběru tepla, může být výjimečně růst ceny tepla i vyšší. Bude se však jednat pouze o ojedinělé případy.

Teplárny, elektrárny, závodní energetiky a plynové kotelny zásobují teplem pro vytápění a ohřev teplé vody už přes 1,7 milionu domácností, v nichž žije přes 4 miliony obyvatel. Zhruba 55 % tepla pro byty se v teplárnách vyrábí z uhlí, třetina ze zemního plynu. Dalších sedm procent tvoří biomasa a čtyři procenta připadají na teplo ze zařízení pro energetické využití odpadů, na druhotné zdroje energie a ostatní paliva.

Průměrná čtyřčlenná domácnost v bytovém domě ročně spotřebuje 25 GJ tepla na vytápění a ohřev vody. Podle každoročních šetření Českého statistického úřadu se náklady na vytápění a ohřev vody podílejí na celkových spotřebních vydáních domácností přibližně 6 %. Vzhledem ke zvyšování platů v minulých letech a stagnaci cen tepla se tak podíl nákladů na tepelnou pohodu v bytě i mírně snižuje.

Co určuje celkové náklady na teplo?

 • jednotková cena tepla
 • spotřebované množství tepla

Co ovlivňuje jednotkovou cenu tepla pro domácnosti?

 • cena paliva používaného k výrobě tepla
 • cena povolenky na emise skleníkových plynů a poplatky za emise znečišťujících látek
 • mzdy a další provozní náklady
 • sazba DPH – v případě tepla 10 %

Spotřebované množství tepla je ovlivňováno především:

 • venkovní teplotou (klimatickou náročností lokality a aktuální zimy)
 • efektivitou topného systému a tepelně-izolačními vlastnostmi budovy
 • tepelnou pohodou v bytě, doporučené teploty:
 • obytné místnosti teplota 21 °C, koupelna v době použití 24 °C, ložnice 19 °C,
 • chodby a schodiště 15 až 18 °C podle využití a polohy;
 • každý 1 °C teploty v bytě navíc je navýšení nákladů na vytápění o 5 %.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo