1/2024

Aktualizace Programu na podporu podnikatelských průmyslových parků Smart Parks for the Future

| zdroj: MPO0

adrian-sulyok-t9IfNt9VIkw-unsplash
zdroj: unsplash.com

Program je prostředkem ke splnění cílů Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a souvisejícího materiálu The Country for the Future, schváleného usnesením Vlády ČR č. 104/2019.

Dne 14. března 2024 Ministerstvo financí č.j. MF-8916/2024/1903-3 schválilo aktualizaci č. 3 programu Smart Parks for the Future.

Program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

Intervence státu v rámci budování inovativních podnikatelských parků přispěje k lepší připravenosti české ekonomiky na nástup průmyslu 4.0, zlepšení atraktivity podnikatelského prostředí zejména pro umístění investic s vysokou přidanou hodnotou a malých a středních podniků, vyrovnání regionálních disparit a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Program slouží pro realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně neurčeného uživatele nemovitosti. Tato infrastruktura je uživatelům nemovitostí dostupná za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Žadatelé, kteří podali Předběžnou žádost před 14. března 2024 se řídí Pravidly programu Smart Parks for the Future, které byly schváleny Ministerstvem financí č.j. MF-28391/2022/1903-3 ze dne 13. října 2022

Program SPFF aktualizace 3[pdf, 1878 kB]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA