2/2023

Abyste mohli dodávat vodu, musíte mít zdroje

| autor: Pavel Mohrmann0

red-zeppelin-VHzmjwAPQrc-unsplash
zdroj: unsplash.com

Situace není dobrá, uvedl ve své úvodní řeči na letošní konferenci Provoz vodovodů a kanalizací generální ředitel Povodí Vltavy s.p., Petr Kubala. Měl na mysli zdroje pitné vody v České republice.

V oblasti zdrojů pitné vody, jak zmínil ředitel Kubala, existuje mnoho rizik a tato konference je pojmenovala a navrhla jejich řešení. Ve své řeči také Petr Kubala zmínil trochu nešťastný přístup politiků k oboru.

Začátek konference se nesl ve znamení oslav 30 let fungování skupiny Severočeská voda. Historii vodárenství v Severních Čechách a především onu třicetiletou historii skupiny přiblížili pánové David Votava, generální ředitel společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a člen představenstva SOVAK ČR a Bronislav Špičák, generální ředitel společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., a člen představenstva SOVAK ČR

Hodnocení třicetileté činnosti skupiny shrnul ředitel Votava: „Došlo k významnému rozvoji délky vodovodů a kanalizací. Výrazný je také technologický a kvalitativní posun v čistění a nakládání s odpadními vodami.“

V oboru vodovodů a kanalizací je dáno, že veškerý majetek který skupina spravuje kryje pomocí vodného a stočného. Za posledních 30 let skupina investovala 35 miliard při hodnotě majetku 100 mld. V třicetileté historii se tedy jedná vždy o procento ročně. „To není mnoho, takový majetek si zaslouží více peněz. Ale stále narážíme na cenu vody,“ řekl David Votava.

Díky médiím je cena vody velké téma. Cena je úzce spojena s výší financování a je nutné, aby si odpovědní uvědomili, že jiný zdroj financí pro obor neexistuje. Půjčovat si peníze je iluze. „Odběry klesají a limitně se blížíme minimu, které naši odběratelé budou odebírat vždy. Pokles odběru, vytváří tlak na cenu. Náklady musí tedy uplatnit cena menšího počtu spotřebovaných kubíků,“ upozornil ředitel Votava.

Poslední dva roky byli abnormální. Začalo se diskutovat o tom, že lidé platí za elektřinu a plyn skokově více. Cena vody se na nějaký čas přestala řešit. „Vím ale, že přijde doba, kdy se budou lidí divit, že zdražujeme.“

Asi nikdo nebude rozporovat fakt, že regulace je nezbytná. David Votava ale ihned k této větě přidal, že bychom neměli obor přeregulovávat. „Kdyby se mě někdo zeptal, jaká veškerá legislativa se týká společnosti, kterou vedu, nebudu asi schopen stoprocentně odpovědět. To není normální,“ upozornil David Votava. Vyzdvihl dále roli benchmarkingu. Dodal však, že je přesvědčen o tom, že všechny legislativní požadavky BM jsou schopni naplnit s obtížemi pouze velké vodárenské společnosti. Malé pravděpodobně ne. „Proto souhlasím s MZe, které již 30 let říká, abychom zastavili atomizaci vodárenství.“

Konec svého vystoupení ukončil David Votava zamyšlením nad hektickým přijímáním stále nových legislativních pravidel. Podle Votavy může nastat doba, kdy nebudeme schopni schvalovanou legislativu dodržet. Pokud si budeme neustále schvalovat další vyšší vodohospodářské standardy, hrozí, že bude muset někdo moderní projekt dle nové legislativy vyprojektovat, projekt s mnoha přílohami dát ke schválení a podrobit ho tedy zdlouhavým schvalovacím řízením, pak ho fyzicky realizovat a v době, kdy půjde do provozu, bude již schválená další, tvrdší regulace, a projekt bude zralý na rekonstrukci a další investice.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP