Tag: PYROLÝZA

catpro.jpg

Odpady / Zpravodajství / 3. 11. 2020

Plasty zkonvertované na kapalinu by už nemusely končit na skládce

Workshop k projektu CACTU, pořádaný konzorciem 3U, tj. společnostmi Unipetrol-UniCRE-UJEP se konal na půdě UJEP v Ústí nad Labem. Jednou z diskutovaných částí byla chemická recyklace a její možnosti. Tato alternativa nakládání s plastovým odpadem byla představena jako velmi progresivní a byl zde zmíněn i konkrétní projekt společnosti Unipetrol RPA.

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK