Tag: PYROLÝZA

catpro.jpg

Odpady / Zpravodajství / 3. 11. 2020

Plasty zkonvertované na kapalinu by už nemusely končit na skládce

Workshop k projektu CACTU, pořádaný konzorciem 3U, tj. společnostmi Unipetrol-UniCRE-UJEP se konal na půdě UJEP v Ústí nad Labem. Jednou z diskutovaných částí byla chemická recyklace a její možnosti. Tato alternativa nakládání s plastovým odpadem byla představena jako velmi progresivní a byl zde zmíněn i konkrétní projekt společnosti Unipetrol RPA.

Orlen-Unipetrol-Pyrolyza-02_m.jpg

Aktuality / Odpady / Chemie / 15. 5. 2021

ORLEN Unipetrol testuje chemickou recyklaci odpadních plastů

ORLEN Unipetrol zprovoznil ve svém chemickém závodě v Litvínově testovací pyrolýzní jednotku na zpracování odpadních plastů. V ní bude v následujících třech letech zkoumat chemickou recyklaci plastů a způsob její implementace do standardní výroby. Největší petrochemická skupina v Česku zaváděním principů cirkulární ekonomiky do výrobních procesů chce rozšířit tradiční výrobu pohonných hmot a plastových produktů z fosilních zdrojů o nové zdroje, které pomohou k dekarbonizaci Česka a jsou v souladu s politikou Evropské unie.

tree-5591461_640.jpg

Odpady / Publicistika / 21. 6. 2021

Kruh se uzavírá

Německý Fraunhofer-Institut zaznamenal v minulém týdnu dva úspěchy prezentované v mediální sféře. Dle jejich technologie Creasolve byla zahájena dne 16. 6. 2021 v nizozemském Terneuzenu první průmyslová recyklace stavebního odpadu EPS s obsahem dnes již zakázaného retardéru hoření HBCDD – hexabromcyklododekan.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia