Tag: OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

kenny-eliason-8Yk4T-tDSYY-unsplash

Aktuality / Odpady / 21. 3. 2023

Pravidla vykazování v obecních výkazech a novinky v roce 2023

Obce zapojené do Systému EKO-KOM, jež realizují tříděný sběr komunálních odpadů, jsou povinny pravidelně každé čtvrtletí vyplňovat a zasílat Výkaz o celkovém množství a druzích komunálních odpadů, které vytřídily, využily nebo odstranily. Detailní návod k vyplnění výkazu najdete zde.

christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash

Aktuality / 13. 3. 2023

IRZ: Objem výroby pro činnost 2.f)

V dnešní aktualitě navážeme na aktualitu předchozí, která se týkala číselníku k objemu výroby u velkých dobytčích jednotek. Jak v ní již bylo poznamenáno, dopustili jsme se několika nedopatření v průběhu přípravy číselníku pro objem výroby, která se, bohužel, propsala i do aktuální verze ohlašovacího formuláře pro ohlašovací rok 2022.

startup-gd903696b7_640

Aktuality / 10. 3. 2023

IRZ: Velké dobytčí jednotky

Objem výroby je jedním z novějších údajů, které je nutné ohlásit. Avšak naším nedopatřením došlo v příslušném číselníku, ze kterého je možné ještě letos (tj. pro ohlašování za rok 2022) vybírat, k několika nepřesnostem. V dnešní aktualitě se budeme věnovat zadávání údajů s jednotkou, která je v číselníku označena jako "Počet dobytčích jednotek".

glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash

Servisní témata / 8. 3. 2023

Přehled ohlašovacích povinností v březnu 2023

Blíží se termín pro splnění ohlašovacích povinností, a to vůči Integrovanému registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2022. Dále mají provozovatelé stacionárních zdrojů povinnost ohlásit údaje z hlediska agendy ovzduší související s jejich provozem.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM