Tag: EVROPSKÉ DOTACE

europe-palace-5414751_640.jpg

Aktuality / Dotace / 9. 2. 2021

Příjemci evropských dotací už mají zasmluvněno skoro 96 % prostředků programového období 2014 - 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 4. února první letošní online setkání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rady) na pracovní úrovni. Členové Rady na svém pravidelném setkání projednali pokrok v čerpání evropských fondů i stav přípravy programového období 2021 - 2027, včetně návrhu alokací operačních programů.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace