2/2023

Zpráva o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu (2015)

| autor: MPO0

Zpráva o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu (2015)

Ministerstvo průmyslu a obchodu je povinno, na základě jednoho z nástrojů vymezených ve Státní energetické koncepci ČR, každoročně zpracovávat a zveřejňovat zprávy o vývoji energetiky v jednotlivých oblastech elektřiny, plynu, ropy a tepelné energie, které obsahují popis vývoje, hlavní trendy a jejich změny v uplynulém období a očekávaný vývoj hlavních charakteristik, jako jsou výroba, dodávky, spotřeba, zahraniční obchod, bezpečnost dodávek nebo ceny, a to nejméně na horizont příštích 15ti let.

V oblastech elektřiny a plynu odpovídá tomuto požadavku dokument "Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu", zpracovávaný a předávaný Ministerstvu průmyslu a obchodu ze strany Operátora trhu OTE, a. s., na základě ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.

Cílem dokumentu "Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu" je seznámit s analýzami dlouhodobého rozvoje české elektroenergetiky a plynárenství v kontextu celé energetiky včetně zohlednění situace v zahraničí. Vývoj je analyzován do roku 2050 pro několik variant.

Pro zpracování materiálu byla využita data od účastníků trhu ze září 2015. Hlavní výstupy pro veřejnost v češtině a angličtině jsou shrnuty v dokumentu "Zpráva o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu", která je současně veřejně dostupná také na stránkách Operátora trhu OTE, a.s.

V elektroenergetice je očekáván dlouhodobý růst spotřeby elektřiny, který bude urychlen, mimo jiné, i postupným zaváděním elektromobility. Dekarbonizace, decentralizace a vyšší využití informačních technologií budou pravděpodobně hlavními trendy určujícími budoucí rozvoj elektroenergetiky.

Zpráva představuje predikce vývoje spotřeby elektřiny, analýzy provozovatelnosti a spolehlivosti chodu zdrojové základny, analýzy potřeb primárních zdrojů energie, analýzy chodu sítí, analýzu trhu s elektřinou a vyhodnocení ekonomických a environmentálních dopadů.

Využití zemního plynu v ČR má od roku 2000 převážně sestupnou tendenci, pro budoucnost se však nabízí několik nových oblastí uplatnění.

Potenciálně významné je zejména využití plynu jako náhrady za uhlí, a to jak při vytápění, tak při výrobě elektřiny, a využití v dopravě ve formě CNG. Zpráva představuje predikce vývoje spotřeby zemního plynu, analýzy bezpečnosti a dostatečnosti importu plynu ze zahraničních nalezišť, analýzy dostatečnosti a bezpečnosti napojení na mezinárodní potrubní sítě a analýzy spolehlivosti chodu samotné plynárenské soustavy v ČR

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP