1/2024

Zpracuje odpady a vyrobí plyn, teplo a hnojivo. Modulová bioplynka je k vidění v Petrovicích u Přeštic

| autor: Pavel Mohrmann0

bert8.width-700
zdroj: PON(r) systém míchání digestátu

V Petrovicích u Přeštic byl nově spuštěn modulový systém odpadové bioplynové stanice BERT® CEE. Kromě své základní funkce, tedy využívání odpadů z živočišné výroby, jde i o referenční jednotku, na kterou se mohou přijet podívat zájemci o zpracování svých bioodpadů. Nejen živočišných, ale i rostlinných a gastro odpadů.

Proto je nabíledni, že by modulová odpadová bioplynová stanice (MOBPS) mohla zaujmout nejen zemědělce, zpracovatelské podniky ale i obce. Celá koncepce zařízení je totiž založená na tom, že MOBPS zpracovává odpady, vyrábí z nich plyn, který se energeticky využívá k výrobě tepla či elektřiny, zbylý fugát se může zapravit zpět do půdy jako hnojivo nebo závlahová voda. Důvodů pro vzbuzení zájmu je ale více.

MOBPS v Petrovicích se skládá ze 4 základních sekcí:

  • Sekce I. Kontejner předúpravy. Zde se prasečí kejda zahušťuje na požadovanou viskozitu (poměr sušiny vůči vodě) tak, aby mohla být následně dopravena do fermentoru. Předúprava vyžaduje zahuštění kejdy na 10-12 % hustoty z původních max. 4 %.
  • Sekce II. Fermentor. Zařízení v tomto kontejneru rozkládá organickou biomasu a dochází v něm k procesu tvorby bioplynu. V Petrovicích je na druhém stupni osazen dvoukomorový fermentor se systémem míchání PON® viz předešlé články na téma BPS Bert®.. V Petrovicích je nainstalován menší fermentor MAXi-3000 s kapacitou 3 tuny vstupního substrátu denně. Bert® CEE však nabízí i větší variantu JUMBi-6000 s kapacitou 6 tun denního objemu vstupního substrátu. Nad druhým stupněm je instalován vak, který slouží jako zásobník plynu.
  • Sekce III. Třetí stupeň, je další kontejner, kde je umístěna kogenerační jednotka. Tento stupeň je srdcem celé bioplynky. Tam je čerpán plyn z fermentoru. Zpět do fermentoru jde z kogenerační jednotky vyrobené teplo, médiem je v tomto případě voda, která fermentor vytápí. Je zde i odsiřovací a chladící systém.
  • Sekce IV. Čtvrtý stupeň je podobný první sekci, tedy úpravě vstupního substrátu (zahuštění či separace). Na rozdíl od vstupního materiálu ale tento čtvrtý kontejner separuje výstupní digestát, který se zde dělí na separát a fugát, které jsou využívány dále jako velmi kvalitní hnojivo (vždy však záleží na kvalitě vstupu mixu substrátů na začátku procesu fermentace).

Celá koncepce MOBPS je velmi jednoduchá a efektivní. Pokud se vrátíme k důvodům, pro které bude určitě budit zájem, je právě její jednoduchost. Z té vychází i další výhody. Její realizace je z časového hlediska velmi nenáročná a dá se postavit prakticky za pár dní. Celá technologie je modulová a dá se umístit na speciální plastové nosiče. Není tedy nutné realizovat betonové základy či cokoli podobného.

Technologie je dle potřeby zákazníka jednoduše redukovatelná, nebo naopak se dá nenáročně její kapacita navýšit, tzv. škálovat až do kapacity 4 fermentorů JUMBi-6000, tedy až na 24 tun vstupního substrátu za den a výkonu kogenerační jednotky do 300kW.

Z hlediska stavebního povolovacího řízení je koncept BERT rovněž velmi zajímavý. Drtivou většinou je kapacita těchto MOBPS pod 2450 tun odpadů ročně, což znamená, že povolovací řízení je pod limity zásadních a nutných dokumentů. A to jak z pohledu environmentálního a odpadového, není tedy nutná EIA nebo například rozptylová studie a pod. Z pohledu energetického je výkonově technologie rovněž pod limity regulace (do 300kW výkonu za hodinu), z hlediska tlaku rovněž.

Všechny tyto skutečnosti zrychlují celý povolovací proces oproti českému standardu až raketově a to za situace, kdy od 1.1.2024 povolovací proces ve smyslu stavebního povolení plně spadá pod nový centrální úřad pod zkratkou DESÚ (Dopravní a energetický stavební úřad) s působností a kompetencí pro celou Česku republiku.

V případě, že je pozemek, na kterém bude MOBPS realizována připraven, má statut „ostatní plochy“, je připravena infrastruktura, je možné stavbu realizovat od 4 do 6 měsíců od podpisu Indikativní nabídky.

V případě zájmu o návštěvu referenční MBPS v Petrovicích u Přeštic je možné registrovat návštěvu ZDE.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag