2/2023

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení methanolu a NMP

| autor: TZ MPO0

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení methanolu a NMP

V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna dvě nařízení Komise ze dne 18. dubna 2018, kterými se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH):

  1. Nařízení Komise (EU) 2018/588 - 1-methylpyrrolidin-2-on (NMP)

V příloze XVII nařízení REACH se doplňuje položka 71, která uvádí, že NMP se nesmí uvádět na trh, vyrábět ani používat jako látka samotná nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,3% po dni 9. května 2020, pokud nebudou přijata vhodná opatření k řízení rizik a nebudou poskytnuty uvedené provozní podmínky.

Pokud jde o použití NMP jako rozpouštědla nebo reaktantu při procesu povlakování drátů, posunuje se termín na 9. května 2024, aby zainteresované subjekty měly dostatek času k přijetí vhodných opatření pro zajištění souladu s navrhovaným omezením.

Navrhované omezení je na úrovni celé EU nejvhodnějším opatřením k řešení rizika pro zdraví pracovníků plynoucího z expozice NMP.

  1. Nařízení Komise (EU) 2018/589 - methanol

V příloze XVII nařízení REACH se doplňuje nová položka 69, která zní:

Methanol se nesmí uvádět na trh pro širokou veřejnost po dni 9. května 2019 v kapalinách do ostřikovačů nebo v kapalinách pro odmrazování čelního skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostních nebo vyšší.“

Obě nařízení vstupují v platnost 9. května 2018.

Text obou nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality. K nařízení (EU) 2018/589 byla dne 23. 4. 2018 v ÚV zveřejněna oprava.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2018/588

Nařízení Komise (EU) 2018/588 - ENG

Nařízení Komise (EU) 2018/589

Nařízení Komise (EU) 2018/589 - ENG

Oprava nařízení Komise (EU) 2018/589

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP