Reklama

10. 7. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Změna přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady

NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016 se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil).

Nařízení si můžete přečíst zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372