Časopis

ZEVO to u nás nemají jednoduché. Postavit další ale bude nutné

| autor: Martina Jandusova1

800px-Spalovna_Malešice-094.jpg
zdroj: wikimedia.org

Máme před sebou těžký úkol. Do roku 2025 bychom měli zvýšit úroveň recyklace komunálních odpadů na nejméně 55 %, jenomže v roce 2019 jsme dosáhli pouze 41 %. V roce 2030 musí stát zrecyklovat 60 % těchto odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více. Materiálová recyklace ale není tím jediným, na čem bude muset Česká republika zapracovat.

Pokud podle hierarchie nakládání s odpady nelze odpad využít materiálově, je preferováno jeho energetické využití. Zařízení na energetická využití odpadu (ZEVO) v současnosti zpracovávají 13, 5 % odpadů, což by se podle ministerstva životního prostředí Česko mělo v roce 2035 a následujících navýšit na nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů.

Od roku 2035 bude povoleno ukládat na skládky nejvýše 10 % komunálních odpadů, takže je zřejmé, že bez zařízení, která odpad využijí alespoň energeticky, se těchto cílů dopracujeme jen obtížně. Ukazuje se to už dnes v případě plastových výmětů z třídicích linek komunálních odpadů, kvůli kterým mají odpadáři těžkou hlavu, protože na skládky mohou ukládat už jen 15% výmětů a ZEVO pro ně nemají kapacitu.

V České republice v současné době fungují čtyři ZEVO s povolenou kapacitou 791 kt/rok. V hlavním městě provozuje společnost Pražské služby, a.s. ZEVO Malešice s povolenou kapacitu 330 000 tun/ rok. Směsný komunální odpad, který je svážen výhradně z Prahy, se spaluje ve čtyřech kotlích s vratisuvnými rošty. Část vyrobené páry se dodává přímo odběratelům jako technologická pára, zbytek je využíván k ohřevu horké vody a výrobě elektřiny. Malešice jsou napojeny na síť dálkového tepla s roční dodávkou cca 850 tis. GJ tepla. Maximální výkon turbíny je 18 MWe. V roce 2019 proběhla rekonstrukce za účelem ekologizace provozu a zvýšení kapacity, při které byla provedena výměna jednoho kotle. V plánu je i výměna zbývajících kotlů.


Přečtěte si také:

Obnova ZEVO Malešice vstoupila do závěrečné fáze


banner_ZEVO-05.jpg

Společnost SAKO Brno, a.s. provozuje ZEVO Brno o kapacitě 248 000 t/ rok při výhřevnosti 11 MJ/ kg a maximálně 244 000 t/ rok při výhřevnosti 8-9 MJ/kg. Odpady jsou spalovány ve dvou kotlích s roštovým ohništěm o výkonu 14 t odpadu/h a výrobou páry cca 40 t/h. I SAKO Brno je napojeno na síť CZT, jehož teplárenská soustava je vytápěna převážně zemním plynem. Navrhovaný provozní režim v dokumentaci EIA počítá s dodávkou tepla 580 000 GJ/ rok a elektrické energie 70 000 MWh/ rok. V areálu se v současné době připravuje stavba třetí spalovací linka, která ročně zpracuje132 tisíc tun odpadů.


Přečtěte si také:

V areálu SAKO Brno vznikne nová spalovací linka. V rámci územního řízení se k projektu vyjádří i město Brno


V Liberci provozuje společnost TERMIZO, a.s. ZEVO Liberec. Zařízení přijímá 96 000 tun odpadu za rok, přičemž odpad je svážen především z měst Liberec, Jablonec nad Nisou a okolí. ZEVO disponuje jednou technologickou linkou o kapacitě 12 tun odpadu za hodinu s dávkováním odpadu, které je závislé na výhřevnosti a pohybuje se v rozmezí 6 - 18 t/ h. Elektrický výkon se pohybuje v rozmezí 125 – 985 kW. Roční dodávka tepelné energie je cca 720 000 GJ/ rok. Zařízení zásobuje systém centrálního zásobování teplem v Liberci.

Nejmladší spalovnou je v České republice ZEVO Chotíkov, která byla spuštěna v roce 2016. Zařízení o kapacitě 95 kt/rok, které zpracovává odpad z Plzeňského kraje, provozuje společnost Plzeňská teplárenská, a.s. K výrobě elektřiny je využívána kondenzační odběrová turbína. V kondenzačních výměnících je ohřívána horká voda pro CZT Plzeňské teplárenské.


Přečtěte si také:

Nerecyklovatelné odpady vyřeší ZEVO


Postavit ZEVO Chotíkov se ukázalo jako nelehký úkol. Až do zahájení zkušebního provozu ztratila stavba třikrát stavební povolení, což způsobilo stavební zpoždění a navýšení rozpočtu. Ekologičtí aktivisté se urputně snažili zarazit stavbu spalovny, což se jim naštěstí nepodařilo. ZEVO nemá fanoušky ani mezi obyvatelstvem, které už z principu nechce, aby jim něco takového stálo „za barákem“. Nelze se pak divit, že do výstavby se nikdo moc nehrne a pokud ano, v místním referendu narazí na odpor. Přesto se ale uvažuje o výstavbě dalších kapacit, které především do budoucna budeme potřebovat. Příště si ukážeme, které to jsou.

Komentáře

  1. Přestože tři největší spalovny jsou takřka v centrech měst, nikdo tam z nich ještě neumřel, jak předpovídali zelení mužíčci. Nenaplňují se vize šílenců v maskáčích s batůžky na zádech, šířících kolem sebe NIMBY Syndrom. Žádná skládka, žádná spalovna, vůbec už ne u nás v kraji, vše se dá zrecyklovat a prodávat budeme do vlastních obalů... Třeba si půjdu pro salám s mastným papírem od minula,,, Zato máme v parlamentu řadu pseudozelených hlupáků, kteří kazí jeden zákon za druhým, nejsou výjimkou ani novely nařízení, která ještě nezačala platit. Kam se poděla technická zdatnost našich projektantů, když je blokují neschopní a nezdatní úředníci? Podívejte se, kdo blokoval Chotíkov a zabte ho. Podívejte se, kdo blokoval Poděbradskou dálnici na Hradec a kolik životů tam vyhaslo na staré silnici. A desítky dalších příkladů. Podívejme se na to, kdo a proč blokuje uhelné elektrárny kvůli výjimkám a kde budeme brát elektřinu za pár let? a další a další...

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat