Reklama

8. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Závěry z 3. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku

Dne 19. ledna 2017 se na Úřadu vlády za účasti předsedy vlády, ministrů průmyslu a obchodu, financí, zahraničních věcí a životního prostředí uskutečnilo 3. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE).

Na zasedání byly shrnuty klíčové kroky, které již byly podniknuty s ohledem na rozvoj jaderné energetiky v ČR a také výzvy, které je potřeba dále diskutovat a pro které je potřebné přijmout další opatření.

Mezi ty splněné a bezpochyby nejvýznamnější, patří schválení Státní energetické koncepce (SEK) a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR (NAP JE). Tyto dokumenty dávají MPO silný mandát  k realizaci činností, které povedou k naplnění vytýčených dlouhodobých cílů.

V oblasti přípravy realizace nového jaderného zdroje (NJZ) je v krátkodobém časovém horizontu však nejdříve nutné vyřešit důležité problémy, jako jsou: optimalizace schvalovacích procesů, postup při výběru dodavatele a investiční model včetně případného zapojení státu do tohoto projektu.

Základní východiska a postup vedoucí k rozvoji jaderné energetiky v ČR přednesla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská. Paní náměstkyně prezentovala splněné úkoly MPO a přítomným detailněji objasnila, jaké následující kroky je nutné udělat.

Další zasedání SVJE se bude konat 30. března 2017, konkrétní body jednání zatím nejsou stanoveny.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372