2/2023

Závěry z 3. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku

| autor: Tisková zpráva MPO0

Závěry z 3. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku

Na zasedání byly shrnuty klíčové kroky, které již byly podniknuty s ohledem na rozvoj jaderné energetiky v ČR a také výzvy, které je potřeba dále diskutovat a pro které je potřebné přijmout další opatření.

Mezi ty splněné a bezpochyby nejvýznamnější, patří schválení Státní energetické koncepce (SEK) a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR (NAP JE). Tyto dokumenty dávají MPO silný mandát  k realizaci činností, které povedou k naplnění vytýčených dlouhodobých cílů.

V oblasti přípravy realizace nového jaderného zdroje (NJZ) je v krátkodobém časovém horizontu však nejdříve nutné vyřešit důležité problémy, jako jsou: optimalizace schvalovacích procesů, postup při výběru dodavatele a investiční model včetně případného zapojení státu do tohoto projektu.

Základní východiska a postup vedoucí k rozvoji jaderné energetiky v ČR přednesla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská. Paní náměstkyně prezentovala splněné úkoly MPO a přítomným detailněji objasnila, jaké následující kroky je nutné udělat.

Další zasedání SVJE se bude konat 30. března 2017, konkrétní body jednání zatím nejsou stanoveny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP