Závěry o BAT pro zpracování odpadu

| autor: MPO ČR0

Závěry o BAT pro zpracování odpadu

Kapitola je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. V závěrech o nejlepších dostupných technikách je tedy možné shrnout pouze to, co je uvedeno v referenčním dokumentu BREF.

Dne 10. srpna 2018 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro zpracování odpadu (WT angl. Waste Treatments Industries) započala v červnu roku 2013. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF WT. Platnost závěrů o BAT pro WT počíná běžet od data vydání rozhodnutím Komise (EU) 2018/1147, zároveň od tohoto data bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity.

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK