Reklama

12. 12. 2019  |  Aktuality  |  Zdroj: MPO ČR

Závěry o BAT pro spalování odpadu

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. 

V závěrech o nejlepších dostupných technikách je tedy možné shrnout pouze to, co je uvedeno v referenčním dokumentu BREF.

Dne 3. prosince 2019 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro spalování odpadu.

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro spalování odpadu (WI angl. Waste Incineration) započala v červnu roku 2014. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF WI. Platnost závěrů o BAT pro WI počíná běžet od data vydání rozhodnutím Komise (EU) 2019/2010, zároveň od tohoto data bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity.

 

Příloha ke stažení

 

ilustrační foto/piqsels

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372