Tag: BAT

david-dolenc-1AKuVmQxUkU-unsplash

Aktuality / Ovzduší / 28. 12. 2023

Závěry o BAT pro jatka a průmysl zpracovávající vedlejší produkty živočišného původu a/nebo jedlé vedlejší produkty

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2749 ze dne 11. prosince 2023, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro jatka a průmysl zpracovávající vedlejší produkty živočišného původu a/nebo jedlé vedlejší produkty.

elektrarna-melnik

Ovzduší / Energie / Publicistika / 7. 3. 2023

BAT projekty v Elektrárně Mělník

Best available techniques (BAT), neboli nejlepší dostupné techniky jsou nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí a dalších podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek.

rolls-of-fabric-g6f173ddb0_640

Aktuality / 28. 12. 2022

Závěry o BAT pro textilní průmysl

Součástí referenční dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF, angl. Reference Document on Best Available Techniques) jsou "Závěry o nejlepších dostupných technikách", které jsou souborem základních parametrů pro jednotlivá odvětví. Závěry o BAT jsou základním dokumentem pro povolování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, zejména pak pro stanovování emisních limitů.

pexels-tom-fisk-5462674

Aktuality / Ovzduší / Chemie / 16. 12. 2022

Závěry o BAT pro čištění odpadních plynů z chemického průmyslu byly zveřejněny v ÚV EU

Dne 12. prosince 2022 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. prosince 2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro společné systémy nakládání s odpadními plyny a jejich čištění v chemickém průmyslu.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ