1/2021

Zástupce odboru surovinové politiky se účastnil mezinárodní konference o spolupráci EU a Ukrajiny v oblasti nerostných surovin

| zdroj: MPO0

kiev-pechersk-lavra-2652571_640.jpg
zdroj: pixabay

Dne 13. července 2021 se uskutečnila mezinárodní (video + osobní účast) konference na vysoké úrovni "Strategické partnerství mezi Evropskou unií a Ukrajinou v oblasti kritických surovin a baterií". Organizátorem byla ukrajinská vláda v Kyjevě.

Konference je důležitým okamžikem společného úsilí EU a Ukrajiny zaměřené na rozvoj důkladné spolupráce v oblasti změny klimatu, ochrany životního prostředí a dekarbonizace odvětví energetiky a mobility. Pevným základem pro důkladnou spolupráci je vysoký potenciál kritických zásob surovin na Ukrajině, jakož i potřeba modernizovat těžební průmysl a vytvořit příznivé právní a administrativní prostředí pro investory. Partnerství je založeno na dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou, včetně hluboké a komplexní zóny volného obchodu (ICTA), a na nedávno zahájeném dialogu o zelené transformaci. Memorandum podepsali ukrajinský premiér Denys Šmyhel a místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Na zasedání se sešly klíčové zúčastněné strany EU a Ukrajiny, aby si vyměnily názory na podporu rozvoje hodnotových řetězců a přilákání investic do surovin a baterií. Konference na vysoké úrovni o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Ukrajinou o kritických surovinách a bateriích, kterou pořádá ukrajinská vláda v Kyjevě, představuje důležitý milník ve společném úsilí EU a Ukrajiny o podporu posílené spolupráce v oblasti změny klimatu, ochrany životního prostředí a dekarbonizace systémů energetiky a mobility.

Vysoký potenciál rezerv kritických surovin na Ukrajině spolu s potřebami modernizace těžebního průmyslu, opírající se o pomocný právní a správní rámec pro investory, představují solidní základ pro užší spolupráci. Partnerství vychází z dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, včetně hluboké a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) a nedávno otevřeného cíleného dialogu o zelené transformaci.

Ukrajinský premiér p. Denys Šmyhal přednesl svůj příspěvek na téma „Význam strategického partnerství mezi EU a Ukrajinou“. Místopředseda Evropské komise p. Maroš Šefčovič hovořil na téma „Strategické partnerství v oblasti kritických surovin a baterií – rozvoj odolnosti a otevřené autonomie“. Dále konference pokračovala v jednotlivých sekcích, např. Political strategic perspectives, Integration of a sustainable value chain of critical raw materials and batteries, EU-UA business integration in the battery value chain. Mezinárodní konference se zúčastnil i zástupce Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Cílem je navázat bližší spolupráci s ukrajinskými institucemi a organizacemi zabývajícími se průzkumem, těžbou a zpracováním nerostných surovin.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo