Reklama

9. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Zasedání česko-běloruské komise pro hospodářskou spolupráci

V Praze se bude v polovině května v prostorách MPO ČR konat 9. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Českou republikou a Běloruskem (dále “Komise“). Jedná se o jednu z nejdůležitějších platforem pro podporu českých podnikatelů, kteří se zaměřují na vývoz či investice v Bělorusku.

Zasedání Komise, které proběhne ve dnech 16. a 17. května 2017, by mělo podpořit a posílit aktivity českých podnikatelů v Bělorusku a rovněž činnost běloruských podnikatelů u nás v České republice.

Na agendě budou nejen významné projekty realizované českými a běloruskými podnikateli, ale i další témata vzájemných obchodních vztahů jako proces vstupu Běloruska do Světové obchodní organizace (WTO) či rozvoj spolupráce příslušných obchodních a průmyslových komor.

V průběhu jednání zvláštních pracovních skupin se budou řešit způsoby podpory vzájemné obchodní výměny v průmyslovém, energetickém, dopravním či zemědělském sektoru stejně jako otázky spolupráce v oblasti vědy. Běloruská strana v tomto ohledu projevuje například výrazný zájem o spolupráci s českým dřevozpracujícím sektorem.

V rámci oficiálního programu běloruská delegace navštíví projekty některých českých společností, které jsou v Bělorusku aktivní a mají zájem o prohlubování své činnosti v tomto teritoriu. Hlavní výstup zasedání představuje závěrečný protokol, který bude shrnovat klíčové oblasti a možnosti obchodně-ekonomické spolupráce a návrhy společných projektů.

Vzhledem k silné pozici běloruského státu v ekonomice země, znamená zahrnutí konkrétních projektů českých společností do tohoto dokumentu významnou podporu pro jejich aktivity.

Objem vzájemného obchodu s Běloruskem dlouhodobě rostl až do roku 2012, avšak v posledních letech klesá kvůli oslabení místního hospodářství. Přesto zde existují zajímavé možnosti pro české podnikatele, o čemž svědčí skutečnost, že v zemi působí více než 120 českých firem.

Vzhledem ke komplementaritě našich ekonomik a komparativním výhodám, které mají v Bělorusku naši podnikatelé ve srovnání s jejich západoevropskými protějšky, projevují české firmy o běloruský trh zájem a dlouhodobě se zde daří realizovat zajímavé projekty. Kromě toho nedávný restart běloruského přístupového procesu do WTO pravděpodobně povede k celkové stabilizaci místního podnikatelského prostředí.

Komise byla vytvořena na základě česko-běloruské dohody o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci ze dne 22. ledna 2009. Její poslední 8. zasedání proběhlo ve dnech 18. až 20. května 2016 v Minsku.

Zasedání Komise probíhají na úrovni náměstků ministrů. Běloruskou stranu povede náměstek ministra zahraničních věcí Jevgenij Šestakov, Českou republiku bude zastupovat náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372