1/2024

Za nezveřejněné informace hrozí kolektivním systémům pokuty

| autor: Martina Jandusova0

laptop-820274_640.jpg
zdroj: Pixabay

Kolektivní systémy mají povinnost zveřejnit na svých webových stránkách sazebníky peněžních příspěvků, a další informace jako např. informace o vlastnické struktuře atd. Ne všechny kolektivní systémy však tak činí, případně zveřejňují jen některé informace.

Podle Ministerstva životního prostředí tato povinnost pro kolektivní systémy platí od doby, kdy jim bude vydáno nové oprávnění k provozování kolektivního systému. Což vyplývá z přechodného ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (zákon o VUŽ), na jehož základě musí kolektivní systémy plnit od 1. 1. 2021 jen určité povinnosti definované v zákoně o VUŽ. Ministerstva životního prostředí jsme požádali o bližší informace.

Z čeho tato povinnost vyplývá?

Povinnost je dána evropskou směrnicí 2008/98/ES. Podle ní členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace, vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců, zveřejňovali informace kromě jiného také o finančních příspěvcích hrazených výrobci za prodanou jednotku, nebo za tunu výrobku uvedeného na trh.

Proč musí kolektivní systémy tyto informace zveřejňovat?

Především jde o požadavek na transparentnost, zmíněná směrnice např. stanovuje členským státům také povinnost, aby zajistily ze strany kolektivních systémů „rovné zacházení s výrobci bez ohledu na jejich původ nebo velikost“. Veřejné sazebníky recyklačních příspěvků jsou nezbytným předpokladem pro kontrolu této povinnosti, dále je to také např. povinnost viditelného uvádění recyklačního příspěvku.

S ohledem na transparentnost je zaveden i požadavek na zveřejnění vlastnické struktury kolektivního systému. Jistě je i společensky žádoucí, aby bylo zjevné, jaké osoby jsou vlastníky (a tedy mohou ovládat kolektivní systém), což v případě např. akciové společnosti nemusí být vždy veřejně dohledatelné.

A co jim hrozí v případech, pokud by informace nezveřejnily?

Za nezveřejnění sazebníku s recyklačními příspěvky hrozí pokuta do výše 500 000 Kč, za nezveřejnění údajů o vlastnické struktuře pokuta do výše 10 000 000 Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA