1/2024

XVIII. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

| autor: MPO0

XVIII. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy. Spolupráce všech zúčastněných velmi napomáhá naplňovat proces výměny informací o nejlepších dostupných technikách a podporuje dobrou vzájemnou spolupráci.

Vzájemná spolupráce a koordinace se také odráží na kvalitě práce jednotlivých technických pracovních skupin (TPS). Díky prohlubující se spolupráci a kooperaci všech zúčastněných v procesu výměny informací se ČR daří lépe prosazovat na půdě EU její zájmy a zároveň dodržovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

Provozovat zařízení spadající pod integrovanou prevenci v souladu s nastavenými emisními limity, které vychází ze Závěrů o BAT, přináší řadu problémů pro všechny zúčastněné. Provozovat v termínu do čtyř let od vydání závěrů v souladu s nejlepšími dostupnými technikami je velmi náročné pro provozovatele v daných průmyslových oblastech a klade i zvýšené nároky na povolovatele, tedy státní správu.

V roce 2017 pokračovaly práce na revizích dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT techniky). V současné době je v revizi 7 referenčních dokumentů o BAT. Intenzivně se pracuje na novém referenčním dokumentu „Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu“.

Rozhodnutím Evropské komise bylo vydáno k dnešnímu dni celkem 12 Závěrů o BAT při celkovém počtu 34 referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách.

V polovině letošního roku byly schváleny Závěry o BAT pro Velká spalovací zařízení. Tvorba i hlasování o těchto závěrech bylo ovlivněno dekarbonizační politikou EU. Česká republika se spolu s dalšími šesti státy EU snažila vytvořit při hlasování o závěrech blokační menšinu tj. 35% což se nepodařilo o 0,14 %.

Tyto závěry jsou v současnosti napadeny žalobou Polské republiky. Mnohé z provozů, které spalují převážně hnědé uhlí, stojí před nelehkým úkolem jak provozovat k červenci 2021 v souladu s nastavenými limity v Závěrech o BAT nebo zda zažádat a provozovat na základě udělené výjimky.

V současnosti je dále připomínkován návrh revidovaného dokumentu „Povrchové úpravy s obsahem organického rozpouštědla“, který se významně týká nejen automobilového průmyslu, výroby plechovek, lakovaných plechů, tiskařských závodů, ale i impregnace dřeva nebo textilií.

Do revize tohoto dokumentu se také prolínají povinnosti dané chemickou legislativou (REACH) a Směrnicí EU o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravu nátěru vozidel.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP