1/2024

WHO: plnění klimatických cílů zachrání milion lidských životů ročně a ušetří biliony dolarů. ČR je zatím zdaleka neplní

| autor: TZ Hnutí DUHA0

WHO: plnění klimatických cílů zachrání milion lidských životů ročně a ušetří biliony dolarů. ČR je

Zveřejnila to speciální zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) pro globální klimatický summit, který probíhá od 3. do 14. prosince v polských Katowicích [1].

Lékaři a ekonomové WHO navíc spočetli, že snížení znečištění ovzduší - které je kvůli poškozování zdraví významnou ekonomickou zátěží a ročně způsobí světové ekonomice škody za pět bilionů dolarů - ušetří dvojnásobek peněz, než činí náklady na modernizaci energetiky a průmyslu. V zemích jako Čína či Indie dokonce až čtyřnásobek [1].

Také Česká republika má velký problém se znečištěním ovzduší, limity doporučované WHO pro nebezpečný jemný polétavý prach splňují jen odlehlé lesy [2]. Ročně u nás kvůli špinavému vzduchu zemře předčasně až 11 tisíc lidí [3].

Globální emise skleníkových plynů v roce 2017 vzrostly [4]. Ačkoli je trend v ekonomicky vyspělých částech světa jako USA či EU dlouhodobě mírně klesající, zdaleka nesměřuje k plnění cílů Pařížské dohody.

Ani ČR zatím nenaskočila na dráhu, která by vedla k plnění těchto cílů. Problém máme zejména se snižováním závislosti na uhlí, které zabíjí nejvíc lidí a způsobuje nejvíc škod. Ministerstva neplní dokonce ani úkoly dané konzervativní Státní energetickou koncepcí ČR - například:

  • Již 31. prosince 2015 měla být zavedena finanční penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí [5]. Dosud ale není v zákoně o hospodaření energií a dokonce ani do aktuální novely tohoto zákona ji ministerstvo průmyslu nezařadilo.
  • Zvýšení energetické daně na uhlí pro domácnosti - což by motivovalo k přechodu na čistší paliva - mělo být hotové do konce tohoto roku [6]. Ministerstvo financí má zatím analýzu, připravuje druhou a snaží se tím akutní řešení oddálit či smést ze stolu.

Státní ČEZ plánuje rozšířit těžbu uhlí na velkolomu Bílina a odmítá předložit informace o dopadu tohoto záměru na změnu klimatu [7]. Důvodem je hlavě zásobování uhelných elektráren, z nichž většina vyrábí na vývoz [8].

Ministr Richard Brabec odmítl připojit Českou republiku k pochybné polské žalobě usilující o zrušení nových limitů pro znečištění z uhelných elektráren [9], ale zároveň odmítl zrušení výjimek, kterými se uhelné elektrárny mohou této povinnosti minimálně dočasně vyhnout [10].

Stále u nás čekáme na systémovou podporu rozvoje čistých obnovitelných zdrojů. I aktuální novela zákona o podporovaných zdrojích - byť slibuje krok vpřed - se usilovně snaží o to, aby se tyto zdroje příliš nestavěly [11].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Každý rozumný člověk dá na radu svého lékaře, když mu doporučí, aby začal omezovat například kouření, alkohol či tučná jídla, jinak mu hrozí vážné nemoci či smrt.

Politici - a ti čeští zejména - by měli dát na radu lékařů ze Světové zdravotnické organizace a přestat fosilními palivy ohrožovat zdraví milionů lidí. Pro jednotlivce i pro celou společnost je - dle selského rozumu i exaktních výpočtů ekonomů - lepší a levnější být zdravý."

Poznámky:

[1] http://www.who.int/news-room/detail/05-12-2018-health-benefits-far-outwe...

[2] https://www.denik.cz/ekonomika/mezinarodni-limity-pro-ovzdusi-splnuje-je...

[3] https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018

[4] https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/05/brutal-news-global-c...

[5] Státní energetická koncepce ČR, část 6.1 c) Návrh novelizace zákona o hospodaření energií- Zajistit co nejrychlejší zavedení malusů pro nízkoúčinně kondenzačně vyrobenou elektřinu z uhlí. Zajistí: MPO. Termín: 31. 12. 2015

[6] Státní energetická koncepce ČR, část 5.4 (Výroba a dodávka tepla), hlavní cíl D.1., říká: Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (uhlíková daň, povolenky, emise). Podporovat vysoce účinnou kogenerační výrobu zejména u tepláren na hnědé uhlí.Politika ochrany klimatu v ČR, kap. 8. (Souhrnný přehled politik a opatření), část A. (Průřezové politiky a opatření), uvádí opatření 1A): Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně), Gesce a spolugesce: MF, MŽP a MPO, Termín: analýza do 30. 12. 2016, implementace 2018.

[7] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/1677/bilina-vliv-na-klima/

[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/loni-vyrazne-vzrostl-vyvoz-elektriny

[9] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-vitaji-rozhodnuti...

[10] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetsina-poslancu-dala-prednost-uhelne-l...

[11] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministryne-marta-novakova-navrhem-slabe...

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling