Reklama

27. 10. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Výzvy OP PIK říjen 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo nové výzvy ke dvěma dotačním programům podpory OP PIK.

Výzvy OP PIK vyhlášené dne 13. října 2017:

I. výzva programu podpory Nemovitosti – ITI Olomouc

I. výzva programu podpory Školicí střediska – ITI Olomouc

II. výzva programu podpory Školicí střediska – ITI Hradec-Pardubice

Texty výše uvedených výzev, včetně specifických příloh k výzvám, odkazů na navazující dokumentaci / společné přílohy k výzvám jsou zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.

Prostudování výzvy a dalších souvisejících dokumentů umožní žadateli získat komplexní informace nezbytné ke správnému zpracování žádosti o podporu.

Přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádost o podporu bude žadatel podávat pouze prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu do MS2014+ nalezne žadatel v "Uživatelské příručce IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu", která je uvedena v dokumentaci k výzvám ZDE.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372