Reklama

27. 6. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Česká obchodní inspekce

Výkup druhotných surovin má stále nedostatky

Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí 2016 kontroly ve sběrných surovinách na celém území ČR. Z celkového počtu 116 kontrol zjistila porušení obecně závazných právních předpisů při 44 kontrolách tj. v 37,9 %.

Výsledky kontrolní akce prokázaly, že i přes přijatá legislativní opatření a průběžné kontroly ze strany všech kontrolních orgánů se dosud nepodařilo porušování obecně závazných právních předpisů při výkupu druhotných surovin zcela eliminovat.

Proto i v dalším období bude Česká obchodní inspekce, především ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, v kontrolách pokračovat,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

V rámci kontrolní akce bylo uloženo celkem 33 pokut v celkové hodnotě 118 000 korun.

V období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 bylo provedeno celkem 116 kontrol, při nichž bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících podnikatelským subjektům z ustanovení obecně závazných právních předpisů při poskytování služeb spojených s výkupem druhotných surovin.

Z tohoto počtu zjistila ČOI porušení obecně závazných právních předpisů při 44 kontrolách tj. v 37,9 %. 

V rámci kontrol bylo 13 provedeno ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány, z toho 7 ve spolupráci s živnostenskými úřady, 5 ve spolupráci s pracovníky České inspekce životní prostředí a 1 kontrola ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce.

Vedle dodržování ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl zvláštní důraz kladen rovněž na dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce uloženo v období od 1. 1. do 31. 3. 2016 celkem 33 pokut v celkové hodnotě 118 000 korun.

Zjištěné nedostatky a uložená opatření:

  • nejvíce nedostatků se vztahovalo k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jehož porušení inspektoři kvalifikovali celkem 40x při 33 provedených kontrolách:
  • nejčastěji, 27x, provozovatelé sběren nedodrželi zásady poctivosti prodeje (§ 3), kdy za vykoupený sběr v některých případech vyplatili spotřebiteli až o několik desítek korun méně, než byla jeho skutečná hodnota. Mezi další porušení patřilo neposkytnutí informací o ceně (§ 12) a to v 11 případech a ve 2 případech vydání dokladu o výkupu, který neobsahoval potřebné náležitosti (identifikační údaje poskytovatele služby dle § 16)
  • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech porušily kontrolované subjekty ve 2 případech, kdy nebyly provedeny identifikace osob, které nabízely druhotné suroviny k výkupu, a platba jim byla vyplacena v hotovosti
  • v 19 případech bylo zjištěno porušení ustanovení zákona č. 64/1986 Sb., týkající se použití neověřených měřidel
  • byl vydán zákaz používání na 24 kusů hmotnostních měřidel, která v době kontroly nebyla opatřena platným úředním ověřením.

Výsledky kontrolní akce prokázaly, že i přes přijatá legislativní opatření a průběžné kontroly ze strany všech zainteresovaných kontrolních orgánů se dosud nepodařilo porušování obecně závazných právních předpisů při výkupu druhotných surovin zcela eliminovat.

Z uvedeného důvodu je vhodné v kontrolách subjektů provádějících výkup druhotných surovin průběžně pokračovat.

Jako nejefektivnější se ukazují společné kontroly s pracovníky České inspekce životního prostředí, a to i z toho důvodu, že Česká obchodní inspekce se stala členem mezirezortního specializovaného týmu v oblasti sběru a výkupu kovů, jehož koordinátorem je právě Česká inspekce životního prostředí.

...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372