1/2023

Vodohospodáři se obávají, aby kaly nespadly do systému emisních povolenek

| autor: Martina Jandusova0

9321435272_f353b65667_c.jpg
zdroj: flickr.com

Evropský parlament vyzývá k tomu, aby zařízení na spalování komunálního odpadu byla od roku 2026 začleněna do systému EU ETS. V případě termického zpracování kalů z čistíren odpadních vod by se tato část kalů mohla dostat do emisního systému.

Kvůli regulačním požadavkům nebo kontaminaci jsou některé kaly z čistíren odpadních vod tepelně zpracovávány, a to i ve spalovnách komunálního odpadu. „Pakliže budou zařízení na spalování komunálního odpadu zahrnuta do systému ETS, měl by mít kal z čistíren odpadních vod nulovou hodnotu emisí skleníkových plynů (GHG), protože je v drtivé většině složen z biogenního uhlíku. Čistírenské kaly by měly zůstat vyloučeny z EU-ETS,“ tvrdí evropská vodohospodářská asociace EurEau.

Směrnice o obchodování s emisemi (2003/87/ES) stanovuje, že s ohledem na emise skleníkových plynů (CO2, v některých případech také plně fluorované uhlovodíky, oxid dusný) podléhá provoz některých zařízení systému obchodování s emisemi. Evropský parlament navrhuje začlenění zařízení na spalování komunálního odpadu do evropského systému pro obchodování s emisemi od roku 2026. Vodohospodáři tento návrh odmítají. „Nařízení by nemělo žádný řídící účinek na klimatickou politiku, naopak by způsobilo dodatečnou administrativní zátěž a s tím související náklady pro dotčené společnosti,“ vysvětluje EurEau.

EAGB_banner_logo_640x426px_mensi_YZEwZvt.width.width-700.jpg

Když to jinak nejde, tepelně se zpracuje

Kal z čistíren odpadních vod (ČOV) je nevyhnutelným vedlejším produktem, který vzniká čištěním městských odpadních vod. Podle čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech jsou kaly z ČOV z definice „komunálního odpadu“ vyloučeny. Polovina čistírenských kalů se používá na zemědělské půdě, čímž se nejenom uzavírá smyčka pro fosfor a dusík, ale dochází také k tomu, že uhlík je vázán v zemědělské půdě. V některých případech takový postup ovšem není možný. Je to proto, že účinné čištění zvláště znečištěných odpadních vod vede ke kontaminaci čistírenských kalů. Dále některé státy omezují nebo zakazují takové nakládání s kaly.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE