Reklama

VODA

V lednu proběhnou tři semináře pro příjemce dotací na vodohospodářské projekty z Operačního programu Životní prostředí.


Nedaří se ve vaší obci postavit kanalizaci a čistírnu odpadních vod? Řešením může být soustava domovních čistíren. S financováním pomůže dotační titul Ministerstva životního prostředí.


Evropská komise oznámila, že se rozhodla zakázat neonikotinoid s názvem thiacloprid. 


Na našem webu často informujeme o smart technologiích, které pomáhají šetřit energie, řešit otázky městské mobility či řídit vodárenské sítě.


Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích uložili dvě pokuty v celkové výši 285 750 korun společnosti “GNOSIS“ spol. s.r.o. se sídlem v Praze.


Městská společnost Vodárna Plzeň bude mít nového generálního ředitele. Od 1. března 2020 se funkce ujme současný ředitel Technického úřadu Magistrátu města Plzně Jiří Kozohorský.


Ministerstvo zemědělství ČR předložilo vládě návrh opatření z důvodu zajištění finančních zdrojů pro nově vznikající dotační program MZe na propojování a obnovu vodárenských soustav.


Žádosti budou přijímány od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace, která jsou uvedena v příloze.


Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav bude vynaloženo v příštích dvou letech bezmála půl miliardy korun.


Pokutu 169 900 korun dostala společnost Technické služby Bukovec, s.r.o. za to, že při zasněžování sjezdovek odebrala v průběhu let 2016 až 2019 celkem 16 990 metrů krychlových povrchových vod z řeky Olše nad povolený limit.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372