Reklama

VODA

Publikace se zabývá rozeznáváním hlavních separačních problémů aktivovaných kalů, principy mikroskopického rozboru a určování významných mikroorganismů metodami optické mikroskopie a metodami molekulární biologie. Její předností je i zvlášť bohatá příloha III, zahrnující 88 fotografií.


Společnost je živý organismus, který má své nezbytně nutné životní funkce, bez kterých by to nešlo. Zdravotníci samozřejmě, bez odpadářů a vodohospodářů se ale také neobejdeme. 


Služba pro předplatitele.


Hlavní příčinou úniků vody a praskání potrubí je stárnoucí infrastruktura, která je běžně přetěžována rychle rostoucím počtem obyvatel. V kombinaci s nedostatečnými investicemi do výměn potrubí a řízení rozvodných sítí znamená to jediné. Je nutné hledat řešení, která by ztrátám vody zabránila.


Aktuální stav v polovině dubna je nejméně příznivý od roku 2018. Podmínky dostupnosti vody pro vegetaci na počátku vegetačního období jsou tak velmi nepříznivé a zvyšují pravděpodobnost rozvoje sucha a jeho dopadů v následujících týdnech.


Kompletní znění pozměňovacích návrhů novely vodního zákona, jak jej bude projednávat poslanecká sněmovna na pořadu 45. schůze ve druhém čtení.


Novým ředitelem SOVAK ČR se stal od 1. 4. 2020 Ing. Vilém Žák, který napsal úvodník časopisu.


SOVAK ČR zprovoznil na svých stránkách novou službu – Vodárenskou burzu.


 Okolí rybníka Martiňák mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi se už několik let postupně mění. Vznikl zde park U Čeňku, byla vytvořena malá políčka s výsadbami ovocných stromů, koryto Svépravického potoka prošlo revitalizací. Nyní v okolí rybníka skončila další etapa prací a kromě nového ostrova vznikly poblíž i tři malé a sedm velkých vodních ploch o výměře 3 300 m2.


19. 4. 2020

Show must go on

Pandemie jednou skončí. Nemám na mysli přímo nemoc. Spíš tím chci charakterizovat období po které byly naše životy nemocí ovlivněny. Bude se asi psát o době před koronavirem a po ní. Některá média pompézně hlásají, že už nic nebude nikdy jako dřív. Nerad bych do toho kolegům kecal, ale troufnu si tvrdit, že bude.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372