Reklama

VODA

Hned dvě vodohospodářská zařízení ve Zlivi mají za sebou rekonstrukci, která přispěje k zajištění stabilních dodávek kvalitní pitné vody pro město.


Společnost FOBOS INVEST, a.s. porušila povinnosti stanovené vodním zákonem. Ve větším rozsahu nakládala se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu v nádržích v k. ú. Sendražice u Kolína.


Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti AGT-AGROGAST, s.r.o. 


Odlehčovací komory jsou nedílnou součástí kanalizačních sítí a jsou navrženy proti jejich poškození a na jejich ochranu, ale také i na ochranu čistíren odpadních vod (ČOV) proti hydraulickému přetížení. 


Kontejnerová jednotka S.A.W.E.R. pro výrobu vody ze suchého vzduchu v horkém prostředí pouště byla zprovozněna v srpnu 2019 u velbloudí farmy nedaleko města Sweihan ve Spojených arabských emirátech. 


Kdo tvrdí, že skládka je bezpečná technologie, nechť přinese důkaz. Zatím jsou ale k dispozici pouze důkazy o tom, že skládky neustále hoří, že i přes veškerou snahu jímat metan produkují obrovské množství skeníkových plynů a pokud řádně zaprší, dostává se do spodních vod něco, co opravdu není dobré pít.


Aktuální otázky ochrany životního prostředí a vodních zdrojů, vzdělávání a osvěta směrem k veřejnosti a úzká spolupráce s akademickými institucemi. To je hlavním předmětem společného memoranda, které podepsali zástupci Města Kladno, Institutu enviromentálních služeb, Středočeských vodáren a Veolia Česká republika při prohlídce nově zrekonstruovaného kladenského vodojemu.


Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019. 


Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.


Nový les vysadilo 19.10. na 14 místech v republice se státními lesníky z Lesů České republiky 31 tisíc lidí. V zemi jsou díky nim stovky tisíc sazenic.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372