1/2024

Voda pro všechny díky zdrojům, investicím a infrastruktuře

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Voda pro všechny díky zdrojům, investicím a infrastruktuře

Společnost SmVaK Ostrava je nejvýznamnějším dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji. Kvalitní pitnou vodou z podhůří Jeseníků zásobuje také významnou část Olomouckého kraje (Přerovsko). Provozuje zároveň více než 70 čistíren odpadních vod v 80 městech a obcích.

Určujícím úkolem pro její fungování je zajistit kvalitní služby na vysoké úrovni pro všechny své odběratele – tedy zajistit vodu pro všechny. Tento cíl nabývá na významu v současném suchém období, které v uplynulých letech postihlo naší zemi.

Díky unikátnímu páteřnímu výrobnímu a distribučnímu systému pro zásobování regionu kvalitní pitnou vodou – Ostravskému oblastnímu vodovodu – a kompetenci pracovníků vodárenské společnosti se i v těchto letech podařilo zajistit kvalitní pitnou vodu pro všechny odběratele.

„Letošní motto Světového dne vody vnímáme z několika perspektiv. Obnovujeme a udržujeme vodárenskou infrastrukturu v takovém stavu, abychom dokázali zajistit dostatečné množství vody ve výborné kvalitě pro všechny naše odběratele, stejně jako odváděli a čistili odpadní vody tak, že je vracíme do přírody většinou v lepší kvalitě, než mají místní toky.

Udržujeme také solidární cenu pro velká města i malé odlehlé obce, i když náklady se logicky dle typu sídla výrazně liší. Využíváme, obnovujeme a zefektivňuje systém Ostravského oblastního vodovodu, který loni oslavil 60 let od svého zrodu, jako záruku stabilního zásobování regionu pitnou vodou.

Stejně tak jsme připraveni napojovat na dodávky vody další lokality a oblasti, například s ohledem na rozšiřující se zástavbu okolo měst a pod horami, kde to bude v souladu s plánem regionálního rozvoje vodovodů a kanalizací, bude to technicky a kapacitně možné a bude to dávat ekonomický smysl,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V roce 2019 plánují SmVaK Ostrava razantní navýšení investic do infrastruktury meziročně o 127 milionů korun na 657 milionů. Do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod tak půjde nejvíce prostředků v historii společnosti.

Téměř čtvrt miliardy korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. V dlouhodobějším výhledu se počítá například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun.

Výrazná pozornost je věnována systému Ostravského oblastního vodovodu, který v prosinci oslavil 60 let své existence. Například v letech 2015-2016 bylo na systém za více než 50 milionů korun napojeno také téměř 13 tisíc obyvatel nejvýchodnější části země - Jablunkovska.

V uplynulých letech bylo za 130 milionů zmodernizováno strojně-technologické zařízení největšího provozu společnosti - Úpravny vody Podhradí. V roce 2018 bylo zmodernizováno kalové hospodářství největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí za 50 milionů korun a právě probíhá rekonstrukce její strojně-technologické části a automatizovaného systému řízení za 125 milionů korun. Ta se protáhne až do roku 2020. Pozornost je věnována také obnově významných přivaděčů (Záhumenice – Bělá nebo Chlebovice – Staříč – Bělá) a vodojemů.

„Realizujeme také opatření, díky nimž jsme schopni transportovat v případě potřeby vodu mezi jednotlivými částmi regionu a do značné míry eliminovat případné problémy některých zdrojů.

Správnost našeho přístupu jsme si potvrdili v extrémně suchých a teplých letech 2015 a 2016, kdy jsme díky čerpací stanici v Lískovci u Frýdku-Místku zásobovali vodou z podhůří Jeseníků, tedy zdrojově z kaskády údolních nádrží Slezská Harta – Kružberk upravenou v Úpravně vody Podhradí, východ regionu standardně zásobovaný beskydskými zdroji.

I tato flexibilita je zárukou toho, co vyjadřuje letošní motto Světového dne vody – tedy zajištění odpovídajícího množství kvalitní pitné vody pro všechny odběratele,“ popisuje Pšenička.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP