4/2022

VOD-KA 2023: Investice do snižování energetické náročnosti ve vodárenství budou v desítkách miliard korun

| zdroj: VOD-KA 20230

2019-vod-ka-032-1500pix
zdroj: VOD-KA

Rostoucí náklady na energie jsou aktuálně tématem číslo jedna ve všech oborech. Cena energií je hlavním tažným koněm inflace a celkového zdražování. Ani českému vodárenství se nárůst cen energií nevyhnul. Snižování energetické náročnosti bude také jedním z hlavních témat mezinárodní výstavy Vodovody – kanalizace 2023, známé pod zkratkou VOD-KA.

Důvodů, proč se vodárenství musí v blízké budoucnosti zabývat svou energetickou náročností, je více. Tento, už teď velmi regulovaný obor ovlivňují kromě současných ekonomických obtíží i environmentální omezení, která se v čase zpřísňují.

Vodárenské společnosti nejen pod tlakem stávající neutěšené situace vyplývající z cen energií, ale například i z důvodu implementace tzv. taxonomie do národní praxe, jsou nuceny optimalizovat svou energetickou náročnost. Když říkám optimalizovat, znamená to jak hledání a zavádění energeticky úspornějších technologií, tak i instalace obnovitelných zdrojů energie tam, kde je to technicky možné,“ říká ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Vilém Žák.

Vodárenství patří mezi energeticky velmi náročné obory. Mezinárodní výstava VOD-KA 2023, kterou SOVAK pořádá v květnu příštího roku, se tak stane i příležitostí k setkání s dodavateli energeticky méně náročných technologií. Přesto, že se v následujícím období bude obor snažit o snížení energetické náročnosti, o soběstačnosti v dohledné době hovořit nelze. „To však neznamená, že určité technologické celky, jako jsou úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod atd., nebudou energeticky zcela soběstačné. Vždy bude záležet na místních podmínkách, které jsou určující pro energetickou náročnost daného technologického celku, a také na možnostech instalace obnovitelných zdrojů energie,“ upozorňuje Vilém Žák.

Vodárenský obor je nucen, a dnes už i připraven, snižovat svou energetickou náročnost, pakliže chce být jako doposud službou dostupnou za rozumných podmínek pro všechny. Je připraven do nových technologií investovat. „Celkové náklady za všechny vlastníky a provozovatele vodárenské infrastruktury pro veřejné zásobování se z pochopitelných důvodů jen těžko odhadují, ale řádově lze předpokládat, že půjde o desítky miliard korun,“ uzavírá Vilém Žák.


Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE 2023

Kdy: 23.–25. květen 2023

Pořadatel: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK)

Organizátor: Exponex s.r.o.

Kde: PVA Praha – Letňany, Praha

2019-vod-ka-087-1500pix

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM