1/2024

Vláda schválila rámcovou pozici k Bílé knize, účast ČR na EXPO 2020 a začala projednávat souhrnný plán k restrukturalizaci 3 krajů

| autor: Úřad Vlády0

Vláda schválila rámcovou pozici k Bílé knize, účast ČR na EXPO 2020 a začala projednávat souhrnný

Odsouhlasila účast ČR na prestižní výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Začala projednávat Souhrnný akční plán restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Materiál o navýšení nouzových zásob ropy nedostal dostatečnou podporu a vláda ho neschválila.


Rámcová pozice k Bílé knize

Vláda schválila rámcovou pozici k Bílé knize o budoucnosti Evropské unie a návrhům, které v té souvislosti zveřejnila na jaře letošního roku Evropská komise.

Dokument představený předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem předkládá pět variant budoucího nastavení, o nichž probíhá v současnosti na úrovni členských států hlubší debata. Pro Českou republiku je v této souvislosti zásadní podmínkou úspěšné budoucnosti EU především uchování jednoty a soudržnosti Unie s ohledem na její prosperitu a bezpečnost.

Česká vláda je přesvědčena, že evropská integrace je pro budoucnost ČR nejlepší možnou cestou. Evropská unie je zárukou naší bezpečnosti a prosperity.

„Členství České republiky v Evropské unii je naší strategickou volbou. Zcela odmítám výroky, které přichází s otázkou vystoupení České republiky z EU. Takové návrhy nejsou v zájmu naší země a jejích občanů,“uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

ČR se zúčastní výstavy EXPO 2020 v Dubaji

Na základě doporučení Ministerstva zahraničních věcí vláda odsouhlasila účast ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO v Dubaji. Schválila také vítěze veřejné soutěže na zpracování koncepčního návrhu účasti ČR na EXPO 2020. Vítězný návrh zpracoval Jiří F. Potužník. Ten byl jmenován generálním komisařem účasti ČR na EXPO 2020.

Koncepce počítá s celkovým rozpočtem 250 až 310 milionů korun, přičemž požadavek na státní rozpočet v letech 2017–2021 činí 160 milionů korun (zbytek bude pokryt z jiných zdrojů).

Organizátorem výstavy bude emirát Dubaj. Jedná se historicky o první Všeobecnou světovou výstavou v regionu Středního východu, Afriky a jižní Asie, která bude probíhat od 20. října 2020 do 10. dubna 2021.

Akční plán k restrukturalizaci krajů

Vláda dnes začala projednávat Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který předložili ministr průmyslu a obchodu a ministryně pro místní rozvoj.

Tyto regiony mají v souvislosti s útlumem původních tradičních činností jako je hornictví, hutnictví, i v době vysoké zaměstnanosti problémy s počty lidí bez práce. Vláda se jim snaží dlouhodobě systematicky pomáhat vytvářením nových pracovních příležitosti – restrukturalizací průmyslu a podporou rekvalifikace obyvatel.

7 pilířů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace, které Souhrnný akční plán obsahuje, má za cíl zvýšit životní úroveň jejich obyvatel těchto krajů a restartovat jejich ekonomiku.

Konkrétní opatření jsou zaměřena na podporu modernizaci technologií firem, podporu exportu, inovativních firem nebo regeneraci brownfiedlů. Stejně tak mají opatření řešit problematiku zadlužení obyvatel nebo sanaci ekologických škod. Jednání o restrukturalizaci krajů bylo přerušeno do příště.

Navýšení nouzových zásob ropy

Vláda dnes v souladu s aktuální Bezpečnostní strategií ČR projednávala důležitý materiál - navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů. Současný stav je nevyhovující, protože podle platných zákonů a příslušné evropské směrnice je povinností státu vytvářet a udržovat nouzové zásoby ropy a vybraných ropných produktů ve výši odpovídající nejméně 90 dnům průměrného denního čistého dovozu referenčního roku.

Ministr průmyslu a obchodu proto navrhl řešení a předložil návrh na navýšení rezerv. Jeho cílem bylo doplnit nouzové zásoby o 80 000 tun ropy do státních hmotných rezerv za přibližně 1 mld. Kč.

Tento návrh nedostal dostatečnou podporu a vláda materiál neschválila. Souhlasným rozhodnutím vlády doplnit zásoby na stanovenou úroveň by se přitom ČR vyhnula případným sankcím, které by mohl ČR za neplnění směrnic uložit Soudní dvůr Evropské unie.

Vláda dále přijala souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu na vydání novely zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP