1/2024

Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR

| zdroj: MPO0

building-plan-354233_640.jpg
zdroj: Pixabay

Realizace Koncepce zavádění metody BIM v České republice, schválená usnesením vlády č. 682/2017 (dále jen „Koncepce“), pokračuje již čtvrtým rokem. Vláda v pondělí 18. ledna 2021 vzala svým usnesení č. 41 na vědomí informaci o jejím plnění a schválila aktualizaci harmonogramu plnění. Potvrdila tak její směřování.

Informace o plnění Koncepce BIM za období září 2018 – červen 2020 popisuje pokrok dosažený při přípravě zavádění metody BIM do stavební praxe a vytyčuje výhled na další období. Je zřejmé, že při akceleraci digitální agendy státu nezůstává ani digitalizace stavebnictví, jehož důležitou složkou je právě BIM, pozadu.

Připomeňme, že BIM (český ekvivalent "informační modelování, resp. management staveb") představuje komplexní proces vytváření a správy digitálních dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Významně přispívá ke zvýšení kvality a úspoře nákladů i času při přípravě, provádění a provozování staveb.

Předložený materiál uvádí, že z 38 opatření Koncepce bylo zahájeno již 37. Z nich byla 3 splněna, 2 ukončena a ostatní jsou dále průběžně plněna. Těžištěm byla intenzivní příprava a projednávání jednotlivých metodik a standardů a osvětová kampaň prostřednictvím řady akcí a mediálních výstupů. Následující období bude ve znamení vydávání metodik a jejich ověřování na pilotních projektech.

Vládě byl spolu s Informací předložen návrh aktualizace obsahu a harmonogramu plnění jednotlivých opatření Koncepce včetně příslušného zdůvodnění. Potřeba aktualizace vyplynula během její realizace zejména v návaznosti na nové trendy v oblasti digitalizace stavebního odvětví, v reakci na vývoj v oblasti digitalizace veřejné správy a na rekodifikaci veřejného stavebního práva.

Zpracovaná Informace včetně návrhu aktualizace harmonogramu Koncepce prošla standardním meziresortním připomínkovým řízením, ve kterém se k ní kromě všech resortů vyjadřovala i ostatní relevantní připomínková místa (např. ČKAIT, ČKA nebo Hospodářská komora ČŘ).

Fakt, že i přes složitá projednávání výstupů byla Informace o plnění vládě předložena bez rozporu, dokládá, že se během realizace podařilo navázat konstruktivní spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Právě s tímto cílem jsme v minulém roce zřizovali meziresortní pracovní a koordinační skupiny, ve kterých participují zástupci veřejné, soukromé i akademické sféry.

„Z přijetí tohoto usnesení vlády mám velkou radost. Svědčí o tom, že vláda zavádění BIM v ČR nejen nadále podporuje a potvrzuje správnost Koncepcí vytýčeného záměru, ale zároveň schválením aktualizace harmonogramu přispívá k udržování trendu digitalizace tak, aby odpovídal tuzemským i zahraničním zkušenostem. Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří k zavádění metody BIM aktivně a pozitivně přispívají,“ uvedl po jednání vlády Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO.

Schválení aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a projednání informace o jejím plnění je dalším významným milníkem práce Ministerstva průmyslu a obchodu, ostatních spolupracujících subjektů a České agentury pro standardizaci při zavádění metody BIM v Česku.

Veškeré průběžné informace a aktuality můžete sledovat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a www.koncepcebim.cz.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA