2/2023

Více než pětinu obsahu pražských popelnic tvoří bioodpad

| zdroj: Pražské služby0

800px-Pražské_služby,_svoz_nápojových_kartonů.jpg
zdroj: wikimedia.org

Biologickou složku odpadu jde přitom kompostovat a využít k péči o pražskou zeleň. Tento způsob využití odpadu je z hlediska životního prostředí mnohem efektivnější než jeho pouhé energetické využití. Obsah speciálních nádob putuje do kompostáren na území metropole.

Od ledna do srpna bylo odevzdáno 3211 tun kompostovatelného odpadu. Rozšíření povědomí o separaci bioodpadu má pomoci podzimní kampaň Pražských služeb a hlavního města.

"Přestože svoz bioodpadu v metropoli není novinkou, 1. ledna 2020 došlo v jeho sběru k malé revoluci. Před tímto datem šlo o komerční službu zajišťovanou svozovými společnostmi, na začátku roku službu převzal Magistrát a Pražské služby, AVE a jejich subdodavatelé zajišťují pouze svoz.

V Praze se aktuálně nachází 13 430 nádob na bioodpad, které využívají občané, nikoliv komerční subjekty. Pražské služby ve spolupráci s hlavním městem se nyní snaží o další popularizaci separace bioodpadu mezi Pražany. Vzorem je Vídeň, kde biologicky rozložitelný odpad separují od roku 1991,“ říká tiskový mluvčí společnosti Pražské služby Radim Mana.

K popularizaci separace bioodpadu slouží i nová reklamní kampaň zaměřená primárně na Pražany žijící v rodinných domech a malých řadovkách. Kdo si do konce září objedná svoz bioodpadu, má šanci navíc získat malou kuchyňskou „biopopelničku“.

Tato akce platí pro celé území metropole a u všech svozových firem svážející bioodpad v rámci systému sběru komunálního odpadu v Praze. Popelničky budou k dispozici do vyčerpání zásob. Lidé si mohou objednat celoroční či sezonní svoz. Zákazníci mohou také zvolit velikost hnědé provětrávané nádoby na bioodpad, a to 120 nebo 240 litrů.

Speciální biopopelnice

„Speciální biopopelnice je uzpůsobena tak, aby byla důkladně provzdušněna, odváděla vlhkost a zachovala vlastnosti pro další kompostování. Ve spodní části nádoby je umístěna mřížka oddělující pevnou část bioodpadu od kapalné složky, která se postupně odpařuje,“ vysvětluje Radim Mana.

Nádobu si může objednat vlastník nemovitosti, bytové družstvo či SVJ. Separace bioodpadu vyžaduje určitou disciplínu. Do nádob nepatří plastové, papírové, biodegradabilní sáčky, bioplasty, kelímky, skořápky od vajec.

Principy cirkulární ekonomiky

"Separace bioodpadu reflektuje principy cirkulární ekonomiky, kdy se s odpadem zachází jako se surovinou. V případě rostlinného odpadu je žádoucí, aby byl využit efektivně. Jeho spalování je problematické ze dvou důvodů – předně se zbavujeme produktu vhodného k výrobě přírodního hnojiva, zároveň bioodpad není ke spalování zcela vhodný,“ dodává závěrem náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP