Reklama

12. 11. 2019  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös – UNICRE Litvínov

Veletrh Kunststoffe 2019 vstříc cirkularitě plastů – část 3 – stroje a zařízení pro recyklaci

Jak již bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, dominovali na K 2019 vystavovatelé strojů a zařízení pro zpracování plastů a kaučuků. Zatímco hlavní zaměření předchozího veletrhu K 2013 bylo na Průmysl 4.0, letošní zaměření se týkalo digitalizace a oběhové ekonomiky.

Kromě inovací klasických zpracovatelských technologií pro plasty a kaučuky, jako vstřikování, vytlačování, vyfukování, lisování a další, byla pozornost věnována linkám pro mechanické recyklace termoplastů. Zájemci o podrobnější údaje je mohou získat např. v časopise Plastics News Europe, říjen 2019, s 28-41.

V letošním roce pociťují zpracovatelé plastů poprvé za posledních 10 let poklesy v objednávkách a obratu. Dle Eurostatu došlo v EU 27 /bez Kypru/ ještě vloni k růstu výroby plastových produktů o 1,3 % na hodnotu 205,6 miliard euro. Dominantní postavení má Německo s 27,6 % podílem, podíl ČR je 2,9 %.

Na celkové produkci plastových výrobků se s 35,3 % podílejí technické díly a spotřební zboží, následují polotovary s 29,5 %, obaly s 22,2 % a výrobky pro stavebnictví s 13,0 %. Značné rozdíly mezi členskými státy jsou patrné v podílu plastových obalů. Španělsko vykazuje 29 % podíl, v pořadí jedenáctá ČR vykazuje pouze 14 % podíl.

Evropští výrobci strojů a zařízení pro zpracování plastů a kaučuku jsou organizováni v asociaci Euromap /www.euromap.org/. Vedoucí postavení v této organizace má německá asociace VDMA /www.kug-vdma.org/. Na tiskové konferenci při K 2019 informoval prezident Euromap, že letošní pokles obratu výrobců strojů by mohl dosáhnout až 10 % na 33,1 miliard euro a další 5 % pokles očekávají i v roce 2020.

Evropský trh v tomto segmentu se podílí 59 % na obratu, následuje USA, kde se očekává pokles o 6,8 % a Čína s prognózou poklesu dokonce o 12 %. Veletrh K 2019 spolu s postupným plněním závazků EU k 10 mil. tun recyklovaných odpadních plastů v roce 2025 by mohly vylepšit prognózy.

Dle asociace evropských recyklátorů plastů PRE se v Evropě v současné době recykluje pouze jedna čtvrtina - 2,5 mil. tun odpadních plastů. V Německu se využívá pouze 7 % regranulátu v plastových výrobcích. Přitom recyklace plastů snižuje energie a exhalace CO2, když nahrazuje panenské plasty a spotřebovává tak méně energií o 33–50 %. Každá tuna recyklovaného plastu snižuje exhalace CO2 o 1,5 – 2,2 tuny, oproti panenskému plastu.

Plast je cenný dokonce i jako odpad. Pro sběr, třídění a zužitkování jednotlivých frakcí spotřebitelského odpadu nabízejí výrobci strojů a zařízení rozmanitá technická řešení. Mezinárodní aliance „World Plastics Council“ se sešla na své výroční valné hromadě, aby zhodnotila a diskutovala o budoucích výzvách. Usiluje o podporu investic do systémů nakládání s plastovými odpady, nejenom v jihovýchodní Asii, ale i o prohloubení spolupráce v rámci hodnotového řetězce na podporu a odstraňování plastového odpadu v životním prostředí.

Na každodenním fóru VDMA „Circular Economy“ se diskutovalo na K 2019 o designu pro recyklaci, o způsobech efektivní recyklace a o požadavcích na kvalitní recyklát. Poprvé v historii konání veletrhu Kunststoffe byly na venkovní ploše instalovány linky od dvaceti vystavovatelů, na kterých byly reálně recyklovány odpady vzniklé z předvádění technologií na stáncích a od účastníků. Takto bylo vyrobeno 30 tun regranulátů. Studenti byli vyzváni k diskuzi o plastech v rámci akcí „pátky pro budoucnost“.

Proces k výrobě kvalitního plastového regranulátu obvykle začíná detekcí kovů a praním vytříděných frakcí. Společnost Sores Technology vystavovala inovované zařízení pro detekci kovů nazvané Secotec. Ještě před drcením pěnových plastů typu EPS, XPS, EPP a EPE je nutno je zhutnit z objemové hmotnosti 15–50 kg/m3 na 300–700 kg/m3. Dánská firma KBM nabízela pro tento proces kompaktory, drtiče a systém směšování recyklátu s panenským předpěněným polymerem.

Ve zdánlivě nezajímavém procesu drcení plastových výrobků se objevilo značné množství inovovaných řešení, včetně drcení tuhých kompozitních plastů. Své drtiče vystavovaly firmy Pure Loop, Vecoplan, Getecha, Weima. Drtič spolu s praním pak firma Lindner. Firma Herbold představila linku na drcení, včetně odstranění štítků, praní, separace, sušení a aglomeraci – viz obrázek. Kombinaci drtiče a granulátoru uváděla firma Hosokawa Alpine z Německa a italská ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372