Reklama

19. 10. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Martina Jandusová

V Olomouci jsou za vodou

Tento týden jsme si vyjeli do Olomouce. Ovšem ne na výlet, ale na Posezení nad vodou se SOVAK ČR a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s..

Cesta z Prahy byla dlouhá a naše orientační schopnosti mají stále nedostatky, proto jsme dorazili s dvacetiminutovým zpožděním. Přesto jsme stihli exkurzi v historické čerpací stanici v Olomouci – Chválkovicích. A měli jsme velké štěstí, protože Chválkovická vodárna je technickou památkou a jedinou dochovanou parní vodárnou v naší zemi.

Postavena byla již v roce 1889 a zásobovala obyvatele Olomouce pitnou vodou až do roku 1960. Poté se provoz převedl na elektrický s ponornými čerpadly, osazenými do sběrné studny.

Čerpací stanici tvoří jednopatrová budova strojovny, která je spojená s přízemní budovou kotelny a komínem o výšce 32m. A právě obrázky strojovny se můžete pod článkem pokochat.

Následně jsme si byli prohlédnout úpravnu vody Černovír ležící nedaleko. Úpravna se dostala do provozu v roce 1972, s kapacitou vody 450l/s, a před sedmnácti lety prošla rekonstrukcí.

V červenci roku 1997 zasáhly oblast rozsáhlé povodně a kvalita podzemní vody se významně zhoršila. I přes to, že se po dobu dvou let podzemní voda sanačně čerpala, nepodařilo se z vody odstranit nadlimitní množství manganu a železa. Proto bylo nutné rozšířit úpravnu o třetí stupeň. Byla to investice o velikosti dvou set miliónů korun.

Černovír se příliš neliší od ostatních úpraven v České republice. Rozdíl je jen v tom, odkud se voda bere a co se pro její úpravu musí udělat. Zdrojem surové vody pro úpravnu je podzemní voda čerpaná z blízkých pramenišť: Černovír, Štěpánov, Moravská Hůzová a od roku 2001 i Chomoutov.

Pro Olomouc úpravna zabezpečuje ročně cca 2 a půl mil. m3 pitné vody. Rozdíly jsou dané aktuální spotřebou nebo nastavením vstupu do prameniště. Problematika sucha se Černovíru příliš nedotýká. Jediným projevem je, že hladina spodní vody o něco klesne. Nicméně v prameništi je vody ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372