1/2024

V mezirezortním připomínkovém řízení je návrh vyhlášky o Katalogu odpadů

| autor: redakce0

V mezirezortním připomínkovém řízení je návrh vyhlášky o Katalogu odpadů

Navrhovaná právní úprava je nyní obsažena ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, a ve vyhlášce č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.

S ohledem na nový zákon o odpadech, který je jako vládní návrh zákona nyní projednáván v Poslanecké sněmovně ČR (sněmovní tisk č. 676), je třeba vydat nové prováděcí právní předpisy.

V rámci zpřehlednění právní úpravy a odstranění její roztříštěnosti do mnoha prováděcích právních předpisů je navrhováno sloučit stávající dvě vyhlášky do jedné.

Ačkoliv hlavní principy vyhlášek zůstávají zachovány, přidávají se proti dosavadní právní úpravě některé nové položky katalogu odpadů, nastavují se nově minimální požadavky na obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a obsahové požadavky na tuto dokumentaci.

Vyhláška zajišťuje transpozici (případně adaptaci) těchto evropských předpisů:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic,
  • Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES a Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic, a
  • Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.

Termín připomínek: 31. 7. 2020 – 21. 8. 2020

Adresa připomínek: eklep@mzp.cz

Ke stažení:

 Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag