1/2024

V Malešicích umí třídit železný odpad ze škváry

| zdroj: TZ Pražské služby0

152006775_245358503902322_5642464252130846615_n.jpg
zdroj: Pražské služby

V popelnicích často nekončí jen směsný odpad, ale i různě velké kovové předměty jako třeba hrnce, víčka, plechovky či konzervy. Naprostá většina pražského směsného komunálního odpadu putuje rovnou do malešického Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) a škvára jako konečný produkt spalování je tak plná železného odpadu. Nicméně ZEVO Malešice je na to připraveno.

V loňském roce bylo prostřednictvím magnetických separátorů vytříděno 5440 tun železných kovů, které by jinak skončily na skládce. To vše díky optimalizaci provozované technologie separace kovů.

Škvára tvoří hlavní koncový produkt po spálení odpadu v ZEVO. Spálením tuny odpadu vznikne průměrně okolo 200 kilogramů škváry. Škvára je materiál, který je tvořený nespalitelnými pevnými částicemi obsaženými již v odpadu (sklo, kovy apod.) a sekundárními produkty spalování. Částice v ní obsažené mohou mít od desetin milimetru až po ty o velikosti několik centimetrů.

Historicky byla škvára převážně skládkována či využívána jako materiál pro technické zabezpečení skládek. V posledním desetiletí se pohled na škváru jako na odpad dramaticky změnil. Škváru je možné využít v různých aplikacích stavebního průmyslu, stejně tak jako cenný zdroj náhrady primárních surovin.

Od skládky zachráněné železo

Účinnost separace kovů meziročně vzrostla zhruba o 1500 tun. „Tím se zvýšila výtěžnost z původních průměrných 12 kg vyseparovaného železného šrotu z tuny směsného komunálního odpadu až na téměř 20 kg. Při celkovém ročním využití cca 285 000 tun směsného komunálního odpadu, které byly do ZEVO Malešice v roce 2020 dovezeny se jedná o úctyhodných 5440 tun železného šrotu.

Ten tak neskončil na skládce, ale byl předán do kovohutí k opětovnému využití. Toto od skládky zachráněné železo tak velkou mírou přispělo k navýšení využívání druhotných surovin a od toho i odvislou úsporu oxidu uhličitého (CO2),“ říká ekolog ZEVO Malešice Tomáš Baloch.

Produkce železa ze ZEVO Malešice
roky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
tuny 3680 3696 3928 3950 4293 4126 4881 5442

Nejprve železo, pak barevné kovy

Optimalizace linky byla vlastně vedlejším produktem projektu, na kterém ZEVO Malešice spolupracuje s Ústavem chemických procesů Akademie věd. Projekt se týká účinné separace barevných kovů, přičemž v první fázi bylo nutno „odstranit“ veškeré železo, které je rušivým elementem technologie vířivých proudů využívané k separaci barevných kovů.

Úspěch tohoto „vedlejšího efektu“ ve zkratce spočíval v optimalizaci náklonů magnetů, výměně materiálu násypek na nemagnetickou ocel, ale hlavně doplnění linky o třetí stupeň magnetického dočištění. Prakticky každý z těchto kroků, které byly prováděny postupně mezi lety 2016 - 2019 se okamžitě promítl do viditelného zvýšený výkonů separace.

Očištění škváry o cenné a znovu využitelné komodity je dalším milníkem na cestě k městské cirkulární ekonomice. Zároveň je to ukázkový příklad toho, jak lze s odpadem nakládat jako se zdrojem. Jsem přesvědčen, že inovace budou v ZEVO i nadále pokračovat. Přesto prosím Pražany, aby dbali na to, co vyhazují do popelnic na směsný odpad,“ dodal náměstek primátora Petr Hlubuček.

Pozor na mýty, zatěžují životní prostředí

ZEVO Malešice ročně zpracovává směsný komunální odpad z metropole a vybraných částí Středočeského kraje. Popelářské vozy vysypou odpad do skladovacího „bunkru“, odkud je prostřednictvím dálkově ovládaných jeřábů nakládán rovnou na pásové dopravníky vedoucí do kotlů. „K žádnému mechanickému ani ručnímu třídění odpadu zde nedochází,

jak se můžete občas dočíst v některých facebookových skupinách a internetových diskusích. Zároveň – a to zdůrazňuji – zde primárně nekončí tříděný odpad z barevných popelnic, jejich obsah je totiž ještě dotřiďován a využitelná část následně recyklována,“ dodává závěrem tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA