1/2024

V Jindřichově Hradci zkouší nový kotel na biomasu

| autor: TZ ČEZ0

V Jindřichově Hradci zkouší nový kotel na biomasu

Zařízení v hodnotě 85 milionů korun nahradí dosavadní mazuto-plynové kotle K3 a K4 držené po většinu roku jako záloha a pro vykrývání špiček v dodávkách tepla. Společně se stávajícím biomasovým kotlem K5, který loni v létě prošel generální opravou, vyrobí K6 ročně výhradně ekologickou cestou 40 milionů kWh elektřiny a až 650 tisíc GJ tepla.

Po šestnáctiměsíční výstavbě zázemí a instalaci technologií uvedlo dnes Energetické centrum Jindřichův Hradec, člen Skupiny ČEZ, do zkušebního provozu kotel K6. Zařízení spalující balíky slámy, sena, řepky a kukuřice vyprodukuje ročně 40 milionů kWh elektřiny a dodá 110 000 GJ tepla koncovým odběratelům.

Významný přínos má nová technologie pro spotřebu vody, která v porovnání s mazuto-plynovými kotli klesne o 99 %. Pro odluhování dvojice dosavadních parních kotlů bylo ročně třeba 374 tisíc litrů vody, nový kotel si vyžádá pouze 4 tisíce litrů.

Instalaci kotle K6 předcházela loňská generální oprava kotle K5 a turbíny (po devíti letech intenzivního spolehlivého provozu) v hodnotě 30 milionů korun. Akce zahrnovala opravu kotle i turbogenerátoru a kompletní výměnu látkového filtru a napájecí nádrže.

„Mezi lety 2010-17 se nám postupně podařilo navýšit objem výroby elektřiny z čisté biomasy o více jak 40 %. Loňská generální oprava kotle K5 přinesla prodloužení životnosti biomasové technologie azkvalitnění technologického zázemí, což bylonezbytným předpokladem pro další zvyšování produkce při zachování ekologických parametrů celého provozu.

Letos jsme tak mohli navázat dalším logickým krokem – znásobením výrobní kapacity,“uvedl Radek Kozák, výkonný ředitel Energetického centra Jindřichův Hradec. Kotel K6 speciálně upravený pro spalování rostlinných paliv disponuje výkonem 10 MWt, pracuje s tlakem 1,2 MPa a teplotou 130 °C. Dodavatelem celé akce byla společnost Uchytil s.r.o.

V původní energetice textilního podniku Jitka byl v letech 2007-8 na místě mazutových kotlů K1 a K2 vybudován čistě biomasový kotel K5 a ve strojovně instalována nová odběrová turbína TG3 s kondenzací a výkonem 5,6 MWe. K uskladnění paliva, které je sváženo z okruhu 70 km, slouží uzavřená hala s třídenní zásobou paliva. Palivo je slisováno a dodáváno v podobě standardizovaných balíků, kterých se zde ročně spálí více než 130 tisíc.

V rámci výroby z portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ v České republice je kategorie biomasa druhou nejvýznamnější položkou po vodních elektrárnách. Lídrem spalování biomasy zůstává Elektrárna Hodonín, která disponuje pro tyto účely nejkvalitnějším zázemím.

Hodonínská elektrárna je také evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. I v loňském roce ho totiž dodala do slovenského města Holíč zhruba 90 000 GJ. Vedle analytické laboratoře patří k základním prvkům moderního provozu v Hodoníně třídič biomasy a především unikátní vzorkovač biomasy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA