1/2024

V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

| zdroj: VUT Brno0

NZ9_0471_1600
zdroj: ČVUT

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude podporovat cíle „Chips for Europe“, prvního pilíře evropského zákona o čipech (ChipsAct). Centrum zapojí ČR do vznikající evropské sítě kompetenčních center. V souladu s návrhem Národní polovodičové strategie, konsorcium univerzit, podniků, polovodičového clusteru a inovační agentury připravuje české národní kompetenční centrum pro polovodiče.

V rámci Evropského zákona o čipech (EU Chips Act) vzniká v Evropě síť národních polovodičových center. České polovodičové kompetenční centrum bude její součástí. Centrum vzniká v souladu s Národní polovodičovou strategií, která se připravuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Na společném postupu při přípravě národního polovodičového centra se podpisem smlouvy ve středu 19. června dohodlo 6 subjektů: dvě největší české technické univerzity – Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze, jejichž rolí bude především zajišťovat vzdělávání v oblasti polovodičů a navrhování čipů za účelem zásadního posílení kapacit lidských zdrojů pro polovodičový průmysl v ČR, největší český výrobce polovodičů – společnost onsemi, společnost Codasip, přední světový tvůrce polovodičových návrhových aplikací, Národní polovodičový klastr (Czech National Semiconductor Cluster) jako sdružení hi-tech podniků, vysokých škol, výzkumných center a jiných subjektů, které jsou součástí českého polovodičového hodnotového řetězce a inovační agentura JIC, která podporuje rozvoj startupů a inovativních firem včetně těch z oblasti polovodičů.

Česká republika významně přispěla k legislativě evropského zákona o čipech, jejímž cílem je zdvojnásobit podíl EU na světovém trhu s polovodiči na 20 % do roku 2030. Dohoda má tři pilíře, z nichž první pilíř „Chips for Europe“ má posílit pozici EU v segmentu návrhu čipů a IP (tzv. „fabless“), který reprezentuje třetinu hodnoty celého polovodičového řetězce s meziročním růstem na úrovni 35 %.

Operačními cíli prvního pilíře jsou vytvoření společné návrhové platformy, pokročilých pilotních linek a sítě kompetenčních center v celé EU, a zřízení fondu pro čipy s cílem usnadnit přístup k financování pro začínající podniky, zejména pro střední a malé firmy. Operační cíle eliminují aktuální bariéry pro větší zapojení evropských subjektů do návrhu čipů a IP, včetně ceny za licence vývojových nástrojů, dostupnosti financování, realizace vzorků, prototypů i hromadné výroby čipů.

Kompetence konsorcia pro návrh čipů s dostupnými komplexními nástroji pro použití počítačových programů a specializovaného počítačového hardwaru k navrhování, simulaci, ověřování, výrobě a testování elektronických systémů – EDA (Electronic Design Automation), jako klíčovou komponentou funkce center, přinesou funkční rozhraní pro uživatele návrhové platformy a pilotních linek, a budou konzultačním a vzdělávacím centrem „Chips for Europe“ a fondu pro čipy.

„Nedávná světová krize dovedla Evropu na křižovatku. Evropa si uvědomila, že potřebujeme posílit naši technologickou soběstačnost a nezávislost v kritických zdrojích a technologiích. A polovodiče a čipy jsou v dnešním světě strategickou a naprosto nepostradatelnou komoditou,“ uvedl rektor VUT Ladislav Janíček. Proto Evropská unie v roce 2022 schválila Zákon o čipech (EU Chips Act), která ji má nasměrovat k pozici klíčového světového hráče v tomto odvětví a vyhradila si na to více než 43 miliard eur. „Česko má v tomto odvětví skvělé předpoklady být významným evropským partnerem. Kvalitní výzkum a přítomnost světových lídrů v oblasti polovodičů, k nimž patří společnosti onsemi či Codasip a další, jí k tomu dávají nejlepší předpoklady,“ doplnil prorektor ČVUT Radek Holý.„Kromě toho je Česká republika světovým centrem v oblasti elektronové mikroskopie a také významným hráčem třeba v oblasti automobilového průmyslu, které mají ve vývojovém i výrobním procesu čipů a jejich aplikacích naprosto nezastupitelnou roli,“ dodal rektor VUT Ladislav Janíček.

„Centrum je dalším prvkem v posilování pozice ČR v polovodičích, o kterou klastr dlouhodobě usiluje jako spoluiniciátor české národní polovodičové strategie. Jako člen Silicon Europe Alliance klastr integruje ČR do sítě kompetenčních center a clusterů v EU a dalších komponent Chips for Europe díky kompetencím všech svých stávajících i budoucích členů, kteří tvoří polovodičový hodnotový řetězec ČR,“ uvedl Stanislav Černý, prezident Národního polovodičového clusteru.

Kompetenční centrum bude poskytovat kvalifikované služby dle požadavků Chips for Europe v oblasti návrhu čipů, zejména pro začínající a malé firmy. „Naprosto zásadně potřebujeme posílit technologickou suverenitu Evropy, snížit závislost na dovozech a vytvořit silný ekosystém. Takový, ve kterém budou růst globálně úspěšné inovativní firmy. A na JICu najdou takové firmy expertní podporu, která jim ulehčí cestu na globální trh,” upřesnil Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC. „Sdílení evropského IP a nástrojů pro návrh čipů je revolučním krokem, ve kterém má ČR zásadní možnost posílit svou pozici, nejen v rámci EU, kapitalizací svého intelektuálního potenciálu. Nicméně je zapotřebí v rámci Národní strategie pro polovodiče vytvořit podmínky pro zásadní stimulaci polovodičového vzdělávání a podporu inovativního fabless segmentu,“ doplnil prezident Národního polovodičového clusteru Stanislav Černý.

Přípravu projektu národního kompetenčního polovodičového centra těchto šest partnerů zahájilo s podporou Jihomoravského kraje už v minulém roce. Potřeby polovodičového průmyslu a role centra pomáhají profilovat průmysloví partneři projektu, společnosti onsemi a Codasip. „Považujeme za zásadní, aby centrum bylo skutečně přínosné pro polovodičový ekosystém v ČR, a proto se ujímáme role klíčového průmyslového partnera, který je připraven podpořit výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně příležitostí pro střední a malé firmy,“ uvedl Michal Lorenc, vedoucí projektů výzkumu a vývoje společnosti onsemi. „Rovněž se snažíme do projektu zprostředkovat zkušenosti z našeho zahraničního zapojení v polovodičových dodavatelských řetězcích, kdy existující průmyslové vazby, které výrazně přispějí k akceleraci integrace centra do existujícího evropského polovodičového ekosystému,“ doplnil Karel Masařík, prezident společnosti Codasip.

Společná smlouva, která upravuje role, vzájemné vztahy a odpovědnost jednotlivých partnerů, je zavazuje k oficiálnímu podání tohoto projektu v národní výzvě. Pokud konsorcium uspěje, bude se ucházet o další zdroje z evropské výzvy. Finální návrh projektu by mělo podat během září roku 2024. Přípravu Národního kompetenčního centra koordinuje Vysoké učení technické v Brně.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA