2/2023

Úpravna vody v Beskydech bude využívat pouze podzemní vodu

| zdroj: SmVaK0

17427376792_fc91aa5e67_c
zdroj: flickr.com/ilustrační foto

Úpravna vody Bystré v Beskydech nad Frenštátem pod Radhoštěm bude po modernizaci využívat pouze podzemní vodu. Informoval o tom Marek Síbrt, mluvčí SmVaK Ostrava.

Obec Trojanovice, stejně jako části Frenštátu pod Radhoštěm a Čeladné jsou zásobovány pitnou vodou z Úpravny vody Bystré, která se nachází poblíž stejnojmenného horské toku. Ten pramení mezi Pustevnami a Kněhyní a během svého bystrého směřování do údolí, než spojí ve Frenštátě pod Radhoštěm své vody s říčkou Lomná, vytváří vodopády, sevřené kaňony i malebná zákoutí. Úpravna vody Bystré byla původně vybudována pro zpracování jak vody z podzemních zdrojů, tak pro povrchovou vodu z horského toku.

Přebytky podzemní vody z Frenštátských pramenů jsou přivedeny na otevřené pískové filtry a po zdravotním zabezpečení plynným chlorem dále pitná voda směřuje do vodojemu pro zásobování horního tlakového pásma obce Trojanovice. Do úpravny směřuje také přívodní řad podzemní vody z Frenštátských pramenů, který po zdravotním zabezpečení chlornanem sodným směřuje do spotřebiště. Nicméně v průběhu přívalových srážek dochází k zakalení mělčích jímacích zářezů, které je nutné odstavovat z provozu.

„Ke dvěma po sobě následujícím stavbám, které spolu úzce souvisí, jsme museli přistoupit proto, abychom zajistili spolehlivé zásobování všech odběratelů v lokalitě kvalitní pitnou vodou. Během stavby vyměníme část technologie úpravny vody. Jako zdroj vody budou sloužit pouze podzemní prameny,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Aby bylo možné k rekonstrukci úpravny vody přistoupit, což je plánováno v příštím roce, musela proběhnout investiční akce, která skončila v uplynulých týdnech. S ohledem na to, že úpravna vody bude využívat pouze podzemní vodu z pramenů, bude nezbytné zajistit potřebné tlakové poměry ve stávající vodovodní síti nad přerušovací komorou, které budou změnou systému zásobování negativně ovlivněny.

„Ve vodojemu Hájenka pro horní tlakové pásmo zásobování Trojanovic byla vybudována nová automatická tlaková stanice s parametry, které umožní spolehlivé zásobování spotřebiště s odpovídajícími tlakovými poměry. Částečně vyměněno bylo také vystrojení vodojemu a související zařízení, například ventil pro dálkovou regulaci průtoku. Mezi vodojemem a rozváděcím řadem bylo také vybudováno nové propojovací potrubí z tvárné litiny,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Pod zmiňovanou přerušovací komorou byla vybudována nová vodoměrná šachta, nad ní bylo vyměněno stávající propojovací potrubí z oceli za potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Stávající vzdušníková šachta byla opravena a vyměněno její vystrojení. V blízkosti bývalého předávacího místa pro odběr pro Kunčice pod Ondřejníkem bylo vyměněno stávající ocelové potrubí za potrubí z vysokohustotního polyetylenu, jedna současná šachta byla stavebně opravena a vyměněno její vystrojení, další šachta byla zrušena. Náklady přesáhly tři miliony korun.

Po dokončení této stavby bude možné v příštím roce přistoupit ke stavební i technologické modernizaci Úpravny vody Bystré. „Během stavby bude potrubí pro zásobování horního tlakového pásma Trojanovic v provozu, protože se jedná o vodu, která prochází pouze zdravotním zabezpečením a nevyžaduje úpravu vody. Dodávka pitné vody bude zajištěna díky čerpání vody z Planisek do vodojemu v Trojanovicích,“ vysvětluje Komínek.

Po provedení modernizace bude úpravna vody využívána pro přebytkovou podzemní vodu ze sběrné jímky. V případě zákalů podzemní vody z mělčích zářezů bude podzemní voda převáděna na filtry úpravny vody. Po úpravě a zdravotním zabezpečení bude tato voda dopravována do vodojemu pro horní tlakové pásmo Trojanovic.
Náklady dosáhnou téměř čtyř a půl milionu korun.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP