1/2024

Udržitelný rozvoj musíme brát vážně i v podmínkách České republiky

| autor: TZ MŽP ČR0

Udržitelný rozvoj musíme brát vážně i v podmínkách České republiky

Více jak 200 odborníků na udržitelný rozvoj se zaměřilo na otázky financování a dalšího vývoje i možnosti spolupráce veřejné, soukromé a občanské sféry. Letošním hlavním zahraničním hostem byl viceprezident Světové banky pro udržitelný rozvoj a Agendu 2030, Mahmoud Mohieldin.

„Udržitelný rozvoj musíme brát vážně i v podmínkách České republiky. Z Cílů udržitelného rozvoje OSN se nás týká téměř většina, ačkoli většinu z nich jsme už začali řešit.

Dobře si vedeme v potírání absolutní chudoby nebo rovnosti mužů a žen, zaměřit se musíme na problémy například v sociálně vyloučených oblastech, vzdělávání nebo v případě nových témat jako je adaptace na změnu klimatu,“ podotkl ministr životního prostředí Richard Brabec, který na akci pronesl úvodní slovo. Ten připomněl i aktuální klimatickou konferenci v Katowicích a také aktuální zásadní problém s nedostatkem vody v České republice.

„Financování udržitelného rozvoje v ČR – a to nejen složky environmentální, ale i ekonomické a sociální dimenze – probíhá velkou měrou díky podpoře z evropských fondů. Kromě přímé podpory na konkrétní projekty se také jedná se o tzv. horizontální princip, na který je brán zřetel napříč všemi operačními programy a je integrální součástí Dohody o partnerství.

Agenda 2030 je stěžejní i pro přípravu priorit politiky soudržnosti pro období 2021-2027, která právě probíhá,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olga Nebeská.

Investovat hlavně do lidí

Mahmoud Mohieldin představil spolupráci Světové banky s OSN v implementaci Agendy 2030, a také se zaměřil přímo na České republiku. Podle něj si Česko vede velmi dobře z hlediska celého světa, ve srovnání se zeměmi G20 však pokulhává.

Jako hlavní body, na které by se měla Česká republika soustředit, doporučil investice do klíčových oblastí, zejména do lidského kapitálu. Ten bude stále důležitější vzhledem k technologickým změnám, kterými Česko i celý svět prochází.

Důležité je také budování odolnosti vůči klimatickým změnám a investice do infrastruktury - budování digitální ekonomiky v rámci nové technologické revoluce. Stejně tak nesmí Česká republika zapomenout na budování sociální sítě a chránit ohrožené skupiny.

Letošní fórum se vedle problematiky financování udržitelného rozvoje zaměřilo i na související roli Evropské unie. Zástupci firem, které jsou aktivní v prosazování principů udržitelného rozvoje, diskutovali spolu s představiteli státní správy, jak využívat pro dlouhodobý rozvoj vůli a ochotu dobrovolníků.

Ministr životního prostředí také ocenil aktivity za realizaci Místní Agendy 21, tj. strategického a akčního plánu OSN k udržitelnému rozvoji na obecní a lokální úrovni. Asociace společenské odpovědnosti představila vybrané projekty z letošních Cen SDGs – oceněné za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN za rok 2018.

Fórum udržitelného rozvoje je výroční konferencí Rady vlády pro udržitelný rozvoj, na jejímž pořádání se letos podílelo Ministerstva životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti.

Kromě ministra životního prostředí Richarda Brabce a náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olgy Nebeské se akce zúčastnila řada řečníků z řad veřejné i soukromé sféry.

Byli mezi nimi např. viceprezident Světové banky Mahmoud Mohieldin, ekonom Milan Zelený a kreativní producent a choreograf Yemi A.D., státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády Aleš Chmelař či náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž. Akce se celkem zúčastnilo přes 200 odborníků na udržitelný rozvoj.

Záznam z akce je možné přehrát na webu Ministerstva pro místní rozvoj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA