1/2022

Údržba výrobních a montážních prostor je důležitá

| autor: redakce0

tube-bender-2819137_640.jpg
zdroj: Pixabay

Více než kdy jindy je nutné v této době klást důraz na čistotu pracovního prostředí. Týká se to především výrobních společností, strojíren, kováren a podobných provozů.

Ne zcela ve všech provozech je samozřejmostí obstojná filtrace, využití UV lamp k likvidaci bakterií, nebo třeba briketování odpadu. O důležitosti kvality pracovního prostředí jsme si popovídali s jednatelem firmy BIKO.cz, Zdeňkem Bílkem.

Co může způsobit nedostatečně čisté pracovní prostředí ve výrobních halách?

Často se při návštěvách strojírenských firem setkávám s naprosto moderním a dokonale vybaveným pracovním prostorem. Někdy mne ale zaráží, s jakým pracovním prostředím je možno se v současné době ještě setkat. Není to, podle mne otázka financí, ale zažitý způsobu vnímání pracoviště v okolí obráběcích strojů. Zápach, rozlitý olej a kapaliny na podlaze, třísky z obrábění nanesené ve vrstvách nejen v nádržích s chladící emulzí. To je zárodek pro pracovní úrazy a ohrožení zdraví pracovníků. To je také zkrácení nejen životnosti chladících kapalin, ale i řezných nástrojů.

Jaké jsou příznaky toho, že něco není v pořádku, byť vše tak vypadá?

V podstatě ihned po vstupu do výrobní haly je možno identifikovat stav, kdy není něco v pořádku. Typický zápach je znakem namnožených bakterií v nedostatečně udržované chladící emulzi obráběcích strojů. Ty se dostávají ve formě aerosolu do ovzduší výrobní haly a jsou zdrojem potíží pracovníků. Je často slyšet pokašlávání a také jsou patrné ekzémy a alergické reakce na pokožce. Při dlouhodobém pobytu v takovém pracovním prostředí může být až zásadně poškozeno zdraví pracovníka.

Jak toto řeší legislativa a normy?

V zahraničí, konkrétně ve Velké Británii, existuje asociace UKLA (United Kingdom Lubricants Association). Ta vydala ve spolupráci HSE (Health Service Executive) dokument, který shrnuje praktické návody a doporučení pro práci s kapalinami ve strojírenském průmyslu. Zde se můžete podrobně seznámit s doporučenými postupy jak se chovat při práci v prostředí, kde jsou chladící emulze a řezné oleje používány.

Jak identifikovat jejich bakteriální zatížení a co dělat pro ochranu pracovního prostředí. Součástí jsou doporučení jak udržovat a prodlužovat tak životnost těchto kapalin, které jsou standardní součástí obrábění kovů. Podobná praktická příručka, podle mne, by byla velmi vhodná pro všechny pracovníky BOZP ve strojírenských provozech.

Jaká jsou řešení a jaká je jejich náročnost?

Řešení je celá řada zařízení a jsou technicky propracované na zachytávání aerosolu v prostorách obrábění, filtrace chladících emulzí a řezných olejů a separaci úkapových olejů z povrchu chladící emulze. Tato zařízení mohou být součástí obráběcího stroje, nebo jsou mobilní. Ta je vhodná používat systematicky a dosáhnout tak vysoké efektivity v údržbě uvedených kapalin a také čistoty vzduchu na pracovišti.

Výsledkem je zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Navíc například při pravidelném používání mobilního stroje na filtraci chladících kapalin dosáhnete nejen jejich zhruba dvojnásobné živostnosti, ale také se prodlouží životnost obráběcích nástrojů. Návratnost investice do takového zařízení je pak 1 - 2 roky podle druhu strojírenského provozu.

Samostatnou kapitolou je briketování třísek a kalů, které jsou odpadem při obrábění. Je tak dosaženo snížení až o 90% objemu a navíc jsou vytlačeny kapaliny zachycené na povrchu třísek. V případě řezných olejů je možno je velmi efektivně vrátit do výrobního procesu. V některých provozech je tato možnost řešena odstředivkami bez následného briketování. V každém případě se takto upravený odpad stává cennější surovinou při jejím výkupu, nehledě na úspory při skladování a dopravě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO